Toimintavuosi 2020 käynnistyi luonnollisena jatkumona edelliselle. Kesällä 2019 suunniteltuja asioita toteutettiin alkuvuodesta hyvällä sykkeellä. Pesistekemisen nostamista uudelle tasolle jatkettiin yhdessä seurojen ja alueen kanssa määrätietoisella otteella. Kiitos tästä kuuluu kaikille aktiivisille seuratoimijoille sekä työntekijöille. Sitten tapahtui odottamaton ja lähes täydellinen pysähtyminen. Pesäpallokauden alkamista odotellessa on hyvä hetki tarkastella alkuvuoden tuloksia sekä pohtia tilanteen vaikutuksia loppuvuoden toimintaan.

Juniorivalmentajakoulutukset toteutettiin seuroilta kerätyn laajan koulutustarveselvityksen pohjalta. Yksittäisistä koulutusilloista palasimme perinteisempään viikonloppukoulutukseen. 1-tason koulutukset järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla ja 2-taso kokonaisuudessaan Pajulahdessa. Malli osoittautui hyväksi. Verkkoalustalle siirrettyjen valmentajakoulutusten suuri suosio sekä niistä saatavat kokemukset haastavat meidät pohtimaan syksyn valmentajakoulutusten toteutusmalleja uudesta näkökulmasta.

Seurojen harrastajamäärien kasvattamisen tukemiseksi on luotu kasvuohjelma. Kasvuohjelman tavoite on palkita seuroja, jotka määrätietoisesti pyrkivät harrastajamäärien kasvattamiseen poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Perinteiselle alkukesän pesiskoulu- tai pesisliikkaritoiminnalle halutaan löytää uusia, loppukesälle ja alkusyksyyn ajoittuvia toteutusmalleja. Uudet ratkaisut voivat myös yllättää positiivisilla tuloksilla. Kasvuohjelman sisällöstä tiedotetaan kevään aikana.

Alueellista valmennustoimintaa kokeiltiin talvella C-ikäluokan tyttö- ja poikajoukkueiden valmentajille ja pelaajille järjestetyillä leiripäivillä Eerikkilässä ja Kouvolassa. Kokemukset leiripäivistä olivat positiivisia, vaikka osallistujamäärät jäivät odotuksia alhaisemmiksi. Toteutustapaa hiotaan, jotta jatkossa useammat valmentajat löytävät leirityksiin. Yhteiselle keskustelulle valmentamisesta on alueellamme suuri tilaus.

C-ikäluokan hallisarjaa testattiin talven aikana tytöissä sekä poikien kilpa- ja pelisarjassa. Kokeiluun osallistui yhteensä 11 joukkuetta. Talvisarjan perusajatus on, että alue kartoittaa käytössä olevat olosuhteet, kerää ilmoittautumiset, jakaa peliajat sarjoittain sekä tukee hallien vuokrakustannuksissa. Osallistuvat joukkueet järjestelevät ottelutapahtumat itsenäisesti. Kokeilu oli onnistunut ja toimintaa halutaan mahdollisuuksien mukaan jatkaa.

Aluetoiminnan organisointi eteni uutena perustettujen urheilu- ja junioripäällikkötiimien myötä. Urheilutiimi on kilpailu- sekä valmennustoiminnan kehitys- ja toteutustyöryhmä, jonka tavoitteena on urheilullisen tason nostaminen alueella. Urheilutiimi on valmistautunut tekemään nopeita ratkaisuja alueellisen kilpailutoiminnan järjestämisestä heti, kun perusteet tälle ovat olemassa. Alueemme päätoimiset junioripäälliköt kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään harrastajamäärien kasvattamiseen ja seuran nuorisotyöhön liittyviä asioita.

Alueellisen johtoryhmän roolin selkiyttäminen sekä toimintamallin kehittäminen aloitettiin viime vuoden lopulla. Osa kehitysehdotuksista on viety valtakunnalliselle tasolle liittyen johtoryhmien toimivaltaan uudistetussa organisaatiossa. Tämän lisäksi Eteläisen alueen toiminnan kannalta parasta johtoryhmän toimintamallia ja kokoonpanoa on työstetty paikallisesti. Alueen uusi johtoryhmä valitaan syksyllä 2020.

Aluetoimintaa kehitetään ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä seurojen kanssa myös poikkeusoloissa. Alueen seurojen yhteinen keskustelutilaisuus pidettiin etäyhteyden välityksellä 24.3. Tilaisuuteen osallistui 16 seuraa ja yhteensä 32 henkilöä.

Paljon on ehtinyt tapahtua ennen yllättävää käännettä ja sen jälkeenkin. Millaiseksi alueemme toiminta muodostuu tulevan kilpailukauden ja loppuvuoden aikana, on suurelta osin vielä epävarmaa. Loppuvuoden toimintasuunnitelmaa saatetaan joutua muuttamaan. Kilpailukauden onnistuminen määrittelee paljon käytössämme olevia resursseja. Pelaamisen mahdollistaminen ja määrätietoisen juniorityön tukeminen ovat toimintamme painopisteitä. Uskon, että kesällä toteutetaan molempia tavoitteita taas yhdessä seurojen kanssa. Menetelmät voivat olla meille kaikille uusia. Henkilökohtaisesti haaste tuntuu innostavalta.

Kärsivällisyyttä ja terveyttä kaikille.

Ville Pulkkinen