Pesäpalloliitto tiedotti 16.3.2020 Suomen poikkeusolojen vaikutuksista toimintaansa sekä ohjeisti seuroja liittyen seurojen omaan toimintaan.

Pääviesti seuroille, joukkueille ja ryhmille on keskeyttää kaikki yhteisharjoittelu ja muut kokoontumiset toistaiseksi.

 

Eteläisen alueen osalta uudet määräykset johtavat seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Aluesarjatoiminnan ja maakuntasarjojen valmistelun keskeyttäminen toistaiseksi
  2. Valmentajakoulutusten peruminen (Lahti).
  3. Seuratapaamisten tai seurakäyntien osalta aikalisän ottaminen uusien toimintatapojen löytämiseksi.
  4. Tuomarikoulutusten osalta aikalisän ottaminen uusien toimintatapojen löytämiseksi.
  5. Espoon 4.4.2020 seuraseminaarin peruminen.
  6. Seurojen keskustelutilaisuuden järjestäminen 24.3. klo 18–20 etäyhteydellä.

1. Pesäpalloliitto pyrkii toteuttamaan kauden 2020 valtakunnallisen ja alueellisen kilpailutoiminnan niin hyvin, kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen kaikkien sarjojen toteuttaminen edellyttää, että suunnittelutyö etenee huippupesiksestä alkaen muihin valtakunnallisiin sarjoihin ja lopulta alueiden sarjatoimintaan. Tällä hetkellä pesäpallokausi on suunniteltu alkavaksi 1.6.2020, jos yleinen tilanne sen mahdollistaa. Mikäli tätä suunnitelmaa ei voida toteuttaa, otetaan käyttöön vaihtoehtoisia ratkaisuja, joissa sarjojen rakentaminen etenee edellä kuvatulla tavalla. Juniorisarjojen osalta ei ole tarkoituksenmukaista laatia pitkälle vietyjä toteutussuunnitelmia, ennen kuin ylemmät sarjat vahvistuvat. Yleisesti meidän on hyvä valmistautua tilanteeseen, että aluesarjojen sekä maakuntasarjojen sarjajärjestelmiä sekä toteutusta joudutaan muuttamaan viime syksyn alkuperäisistä päätöksistä. Lisätietoa kilpailutoiminnasta annetaan 14.4.

2. Valmentajakoulutuksen peruuttamisen lisäksi aloitamme selvitystyön juniorivalmentajien koulutusvaatimusten soveltamisesta kaudella 2020. Tästä sekä Hämeenlinnan koulutuksen toteutumisesta 24.-26.4. tiedotamme 14.4.

3. Seuratapaamisten ja seurakäyntien järjestäminen onnistuu etäyhteydellä, johon liiton työntekijöillä on hyvät valmiudet. Autamme seurojamme tarvittaessa etäkokouskäytänteiden käyttöönotossa. Ota rohkeasti yhteyttä alueemme työntekijöihin. Lisätietoa perinteisten tapaamisten järjestämisestä annetaan 14.4.

4. Tuomarikoulutusten osalta selvitetään mahdollisuuksia tuomarikoulutusten järjestämiseksi etäopiskeluna. Mikäli seura on kiinnostunut etäkoulutuksesta, pyydetään olemaan yhteydessä tuomarikouluttajaan. Lisätietoa perinteisten koulutusten järjestämisestä annetaan 14.4.

5. Seuraava perinteinen seuraseminaari järjestetään syksyllä 2020.

6. Haluamme auttaa ja tukea seurojamme poikkeusoloista huolimatta. Tervetuloa Eteläisen alueen seuroille suunnattuun vapaamuotoiseen keskustelu- ja kyselytilaisuuteen COVID-19 pandemian vaikutuksista pesäpallokauteen 2020 tiistaina 24.3 klo 18–20.

Keskustelun aiheina muun muassa:

– kilpailutoiminta

– koulutustoiminta

– seurojen oma toiminta (harjoitukset, tilaisuudet)

Etäyhteydellä pidettäviin tilaisuuksiin osallistuttaessa on suositeltavaa oleskella taustaääniltään rauhallisessa tilassa sekä käyttää mikrofonikuulokkeita. Laitteiden käyttöä kannattaa testata etukäteen.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Teams-tilaisuuden liittymislinkki: https://bit.ly/2UfrN1w

 

Seuraamme valtiohallinnon sekä PPL:n ohjeistuksia. Tiedotamme tarvittaessa muutoksista.

 

Aluevastaava

Ville Pulkkinen

Pesäpalloliiton valtakunnallinen tiedote 16.3.2020