Työn tavotteiden selkeä määrittely – harrastajamäärien kasvu

Junioripäällikön työnkuvan keskeinen tavoite on harrastajamäärien lisääminen. Toiminnan organisointi, kehittäminen ja selkeyttäminen ovat asioita, jotka vaativat työtunteja, mutta keskeisen tavoitteen sanominen ääneen ja siihen palaaminen helpottaa asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen, sekä junioripäälliköllä itsellään että seuran väellä. Työnkuva kannattaa käydä läpi (vaikka useampaan kertaan) seuran valmentajien, johtokunnan ja muiden keskeisessä roolissa olevien kanssa.

Junioripäällikön palkkaaminen ei vähennä työmäärää – päinvastoin

Uusi työntekijä ei varsinkaan alkuvaiheessa tule ja ota kenenkään työtehtäviä itselleen. Työn aloittamiseen kuuluu iso määrä opittavia asioita seuran käytänteistä, ihmisiin tutustumisesta ja toimintatapojen opettelusta alkaen. On tärkeää, että seurasta löytyy junioripäällikölle työpari, jonka kanssa on mahdollisuus avoimesti keskustella työtehtävien priorisoinnista, toteuttaa suunnitelmia ja rakentaa luottamus työntekijän ja luottamustoimijan välille. Junioripäällikkö on parhaimmillaan seuran tavoitteita toteuttava voima, mutta tarvitsee tuekseen keskustelu- ja sparrauskaverin sekä monesti apua ihan käytännön tehtäviin, varsinkin ensimmäisenä työvuotenaan. Varaa tähän työnantajana aikaa. Se ei mene hukkaan sinulta, seuralta eikä junioripäälliköltä.

Aloita työ tutustumalla joukkueisiin ja valmentajiin

Vaikka junioripäällikön keskeisenä tehtävänä onkin harrastajamäärien kasvattaminen, kannattaa oman seuran joukkueisiin ja valmentajiin tutustua hetken aikaa. Junioripäällikkö ei ole se, joka tulee ja arvostelee, vaan se, joka voi ulkopuolisen silmin antaa vinkkejä valmennukselle, ideoita treeneihin ja tuoda kokemusta ehkäpä muista seuroista. Seuran joukkue- ja valmennustilanteen kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa myös uusien harrastajien ohjaamisessa ja toiminnan markkinoinnissa.

Juniorityön kasvot – yhteisöllisyyden ydin

Junioripäällikkö on usein se henkilö, kenet potentiaaliset uudet harrastajat kohtaavat ensimmäisenä. Mieti siis, mitkä asiat ovat niitä, joita haluat seurassasi korostaa? Ja työnantajana: mitkä ovat ne asiat, jotka haluat, että sinusta mainitaan? Nämä asiat on hyvä puhua auki. Junioripäällikkö on monesti myös se, kenet kaikki seurassa tuntevat.

Seuran juniorivalmentajat eivät välttämättä tapaa toisiaan edes joka kuukausi, jos harjoitusajat menevät sopivasti ristiin. Aktiivinen kommunikointi seuran sisällä ajankohtaisista asioista on junioripäällikön keskeinen tehtävä – kunhan on ensiksi riittävän sisällä seuran toiminnassa.

Tulokset saavutetaan yksinkertaisten asioiden huolellisella tekemisellä

Uusien harrastajien hankinnassa ei ole oikotietä onneen. Niitä ei tule pelkkiä somekanavia pitkin tai ilmoitustaululle laitetulla ilmoituksella. Usein uusien junioripelaajien löytäminen vaatii huolella suunniteltuja kohtaamispaikkoja koulukäynneillä, eskareissa tai iltapäiväkerhoissa, joista ne toivottavasti johtavat pesiskouluun ja sitä kautta joukkueisiin. Hyvä, yhdessä rakennettu suunnitelma, huolellinen viestintä ja laadukas toteutus kasvattavat onnistumisen todennäköisyyttä. Junioripäällikön arki voi joskus yllättää yksinäisyydellään. Silloin kannattaa hakea virtaa omista kollegoista alueella.  Alueellamme toimii junioripäälliköille oma verkosto, jonka yhteyshenkilönä toimii seurakehittäjä Aleksi Järviaho.