Valitse sivu

Virallista valitustietä ei toteutettu, koska valitus ei saapunut määräaikaan mennessä seitsemän (7) vuorokauden aikana päätöksestä.

Hyvän yhteistyön vuoksi haluttiin asia kuitenkin käsitellä, että jokainen taho voi jatkaa valmistautumista kauteen 2021. Samalla voidaan todeta, että Suomen baseballin kilpailusääntötyö on käynnistynyt useamman henkilön toimesta, mikä luonnollisesti selkiyttää tulevan kauden 2021 toimintaa. Kilpailusääntöjen tekemisessä kuullaan kaikkien seurojen näkemyksiä. Tavoitteena on hyväksyttää kilpailusäännöt pesäpalloliiton johtokunnan kokouksessa 02/2021. Myös kilpailusääntöjen kääntäminen englanniksi on selvityksessä.

Tampereen Tigers

  1. Sitouduttava seuratyön kehittämiseen, missä arvot, tapa toimia, toiminnan tavoitteet sekä toimenpiteet kirjataan sekä julkaistaan seuran kanavissa. Yhteistyö tehdään pesäpalloliiton seuratyön edustajan sekä baseballin lajihallituksen puheenjohtajan kanssa. Tehtävän on oltava valmis ja kommunikoitu ennen sarjakauden 2021 alkua.
  2. Sitouduttava 0-toleransiin näkemysratkaisuista protestoinnin osalta tuomaria kohtaan. Sanktiojärjestelmän mukaisesti sopimuksen rikkomisesta asetetaan taloudellinen sanktio tai sarjasta sulkeminen.
  3. Sitouduttava ehdollisesti kausien 2021 – 2023 osalta mahdollisen luopumisen tai sarjasta sulkemisen yhteydessä 2-kertaiseen seuraamusmaksuun.

Kohta 1: Kilpailutoiminnan ohjausryhmä katsoo, että seuratyön kehittäminen edistää Tampereen Tigersin toimintaa ja pitää kiinni yllä olevasta pykälästä. Luonnollisesti tämä toimenpide edistää jokaisen baseballseuran toimintaa ja on ajankohtainen kaikilla seuroilla 2021 aikana. Ohjausryhmä edellyttää Tampere Tigersin seurana sitoutuvan 100% toimimaan yllä mainitun työn tulosten mukaisesti ja vastaavan siitä että kaikki seuran jäsenet sitoutuvat myös toimimaan näin.

Kohta 2: Kilpailusäännöt 2021 koskevat jokaista baseballseuraa.

Kohta 3: Kilpailutoiminnan ohjausryhmä katsoo, että erityismääräys koskee Tampereen Tigersiä. Perusteena vuoden 2020 poikkeukselliset tapahtumat. Edellä oleviin päätöksiin sitoutuminen on edellytyksenä Tampereen Tigersien osallistumiselle kauden 2021 baseballin SM-sarjaan.

Pelaajat

Jose Mesan, Youn Martinezin ja Mainegra Enierin pelikiellosta ei Pesäpalloliitolle toimitettu valitusta, joten päätetyt rangaistukset jäävät voimaan sellaisina kuin ne on kommunikoitu 5.11.2020 Pesäpalloliiton johtoryhmän toimesta.