Valitse sivu

Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan ohjausryhmä/Kurinpitoelin 23.8.2021 Vantaa

Asianosaiset: Helsinki Mets

Käsittelijät: Urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari, Kilpailupäällikkö Timo Lamminen ja SBSL:n puheenjohtaja Jukka Ropponen

Taustaa: Helsinki Mets ilmoitti 12.8 2021 että kaksi heidän pelaajaansa olivat altistuneet Koronalle 3.8.2021 ollessaan farmijoukkueensa Myllypuro Tornadoesin harjoituksissa. KO harjoituksissa oli mukana 1 Tornadoesin pelaaja, jonka terveysviranomaiset määräsivät karanteeniin 4.8.2021 positiivisen testituloksen/Korona tartunnan vuoksi.

Nämä 2 pelaajaa olivat osallistuneet 6.8.2021 Helsinki Mets joukkueen harjoituksiin, joissa oli paikalla 6 muuta pelaajaa. Metsien pelaajat saivat tiedon Tornadoesin pelaajan tartunnasta 10.8.2021. Yksikään pelaajista ei ollut käynyt testeissä 12.8.2021 mennessä, mutta seuran edustajan mukaan varaavat testiaikoja 13.8.2021.

Metsien edustaja viestitti nämä asiat sarjavastaava Timo Tiihoselle, joka lupasi selvittää asian ja antaa vastauksen siitä, kuinka toimitaan, 13.8 aamupäivän aikana.

Sarjavastaavan päätös

Alla sarjavastaavan Timo Tiihosen päätös, joka kommunikoitiin seuroille 13.8.2021

Koronatartunnan saanut ja 3.8.21 harjoituksissa ollut pelaaja on pelikelpoinen 14.8.21, jollei terveysviranomaiset ole hänelle muuta määränneet tai todenneet ja hän on täysin oireeton (10 pvän normaali karanteeni).

Samoissa harjoituksissa osallistuneina olleet ovat pelikelpoisia, ellei heitä ole määrätty terveysviranomaisten toimesta karanteeniin ja heillä ei ole koronaan liittyviä oireita.

Metsin omiin harjoituksiin 4.8.21 osallistuneet ovat myös kaikki pelikelpoisia, jollei heillä ole ollut oireita ja heitä ei ole terveysviranomaisten toimesta määrätty karanteeniin.

Muistutan vielä, että oireisena, oli kysymys flunssasta tai mistä tahansa sen sukulaistaudista, ei osallistuta minkäänlaiseen seurojen toimintaan ja loppukädessä vastuu omasta pelikunnosta on jokaisella yksittäisellä seuran jäsenellä tai toimitsijalla.

Päätöksen jälkeinen toiminta

Päätöksen jälkeen Helsinki Mets lähetti sarjavastaavalle pyynnön ko ottelun siirtämisestä myöhemmin sovittavaan ajankohtaan terveysturvallisuussyistä.

Metsien pyyntöön sarjavastaava lähetti vastauksen, jonka mukaan päätös pysyy voimassa ja Mets tuomitaan hävinneeksi 9-0 jos he eivät pelaa illan ottelua, koska kyseessä on vain 1 terveysviranomaisten karanteeniin asettama pelaaja heidän farmijoukkueestaan.

Mets päätti jättää 13.8.2021 ottelun Espoo Exposia vastaan pelaamatta.

Tämän jälkeen Helsinki Mets aloitti viestinnän asiasta sosiaalisessa mediassa seuran oman virallisen tilin kautta. Seura mm kirjoitti liiton päätöksen olevan suoraan Pesäpalloliiton, THL:n ja Valtiovallan määräysten vastainen.

Kurinpitoelimen päätös

PPL:n kurinpitoelin päätti seuraavista toimenpiteistä asian yhteydessä.

  1. Sarjavastaavan päätös tuomita Mets hävinneeksi 9–0 luovutuksella pidetään voimassa.
  2. Helsinki Mets saa seurana julkisen varoituksen toiminnastaan / virheellisestä kommunikaatiostaan sosiaalisessa mediassa.
  3. Samalla seuralle annettaan uhkasakko 300€, joka lankeaa maksettavaksi mikäli seura jatkaa väärän informaation levittämistä vuoden 2021 aikana.

Perustelut

Pesäpalloliitto julkaisi 1.6.2021 ”Karanteenikäytänteet ja akuutit tapaukset 2021” ohjeen, jonka mukaisesti toimitaan PPL:n alaisissa sarjoissa kilpailutoiminnan ohjausryhmän alaisuudessa.

PPL:n määräyksissä todetaan seuraavaa:

 Mikäli joukkueesta on määrätty karanteeniin viranomaisten toimesta pelaajia kolme (3) tai vähemmän, pelataan ottelut otteluohjelman mukaisesti.

Mikäli joukkueesta on määrätty viranomaisten toimesta pelaajia Kuusi (6) tai enemmän, voidaan joukkueen pelit jättää pelaamatta, ellei seura omakohtaisesti esitä toisin.

Koska Helsinki Metsien pelaajista ei ollut yhtään viranomaisten määräämässä karanteenissa (1 farmijoukkueen pelaaja oli), oli sarjavastaavaan päätös ottelun pelaamisesta oikea.

Kurinpitoelin toteaa myös, että PPL:n säännöt ovat olemassa olevien terveysviranomaisten määräysten mukaiset. Samoin SBSL:n sarjavastaavaan tekemä päätös ottelun pelaamisesta oli PPL:n määräysten mukainen.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta PPL:n johtokunnalta. Valitus on toimitettava kirjallisesti PPL:n urheiluyksikön johtajalle (mikko.huotari@pesis.fi) viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä päivästä, jolloin päätös annettiin, klo 16.00 mennessä.

Muutoksen haun yhteydessä seuran tulee maksaa 150€ suuruinen käsittelymaksu. Valitusmaksu on suoritettava Pesäpalloliiton tilille OKOPANKKI FI67 5780 0720 0320 56. Mikäli selvitystä käsittelymaksun suorittamisesta ei ole esitetty määräajan päättymiseen mennessä, asia jätetään tutkimatta.

Mikäli kurinpitoelin määrää, lieventää tai poistaa tutkintapyynnön johdosta rangaistuksia, käsittelymaksu palautetaan tutkintaa pyytäneelle seuralle

Mikko Huotari

Suomen Pesäpalloliitto

Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa

040 8482427, mikko.huotari@pesis.fi

LISÄTIETOJA ASIASSA

Jukka Ropponen, 0400 423910