Valitse sivu

91 Pesistaitorata 1

Mitä tehdään?

Tehdään saliin pesistaitoja harjoittava rata, jota oppilaat saavat kiertää omaa vauhtia. Tehtäväradan suorituspaikkojen välille asetetaan hyppynaruja, lattiamerkkejä sekä tasapainopuomi, joita pitkin oppilaiden pitää kulkea seuraavalle suorituspaikalle. Siirtymä lattiamerkkejä pitkin pitää tehdä yhdellä jalalla hyppien. 

Tehtäväradalla on viisi eri suorituspaikkaa, joissa on erilaisia tehtäviä välineen käsittelyyn liittyen. Tehtäväradan suorituspaikkojen tehtävät ovat: 

1. isolla pallolla heitto seinään + kiinniottaminen ilmasta x 3 onnistumista 
2. syöttäminen vanteeseen x 3 onnistumista 
3. pallon kiinniottaminen heitosta trampetilla pomppien x 2 yritystä 
(Trampettipaikalla on avustaja, joka heittää trampetilla pomppivalle oppilaalle palloja. Avustajana toimivaa pallojen heittäjää kannattaa vaihdella tasaisin väliajoin.) 
4. hernepussin tarkkuusheitto molemmilla käsillä alakautta sählymaalin x 2 heittoa molemmilla käsillä 
5. pallon kuljettaminen mailan päällä erilaisilla alustoilla x kierros 

Mitä opetan?

Rauhallista toimintaa tehtäväradalla.

Mitä ohjeita?

Kannustan oppilaita tekemään suoritukset huolellisesti.

Mitä havainnoin?

Tehtävien onnistumista jokaisella oppilaalla.

Milloin sujuu?

Oppilaat kiertävät innokkaasti rataa omaan tahtiinsa ja tehtävät onnistuvat mukavasti. Tehtäväradalle ei synny mihinkään paikkaan ruuhkia.

Milloin ei suju?

Tehdään vain mieluisat tehtävät ja kiirehditään radalla eteenpäin.

Miten lisään aktiivisuutta?

Lisään suorituspaikkoja, joita on kehitelty yhdessä oppilaiden kanssa.

Milloin tulee onnistumisia?

Kun tehtävien pallot ja heittoetäisyydet ovat sopivia oppilaiden taitotasoon nähden.

Miten toistoja?

Kierretään useampia kierroksia. Pidetään välillä tauko, jossa käydään tehtävien oikeaoppisia suorituksia läpi, jonka jälkeen jatketaan.

Miten eriytän?

Suorituspaikoilla on tarjolla aina erilaisia välineitä (eri kokoisia palloja ja eri mailoja).

Miten vaihtelua?

Uusia tehtäviä eri paikoille kannattaa kehitellä oppilaiden kanssa.

Tavoite:

Heittäminen, kiinniottaminen

 

Tila:

Liikuntasali, areena

 

Välineet:

Erilaisia palloja, pesis- ja tennismailat, hyppynarut, lattiamerkit, hernepussit