Valitse sivu

81 Maa, meri, metsä eri merkeillä

Mitä tehdään?

Leikitään maa, meri, metsä -leikkiä. Pelialueelle merkitään kartioilla kolme eri tasoa noin kymmenen metrin päähän toisistaan. Oppilaat asettuvat keskimmäiselle viivalle. Opettaja näyttää eri merkkejä. Sovitaan yhteisesti mikä merkki tarkoittaa juoksemista millekin viivalle. 

Hyviä merkkejä ovat: 
– äänimerkit: maa, meri, metsä 
– äänimerkit: yksi vihellys, kaksi vihellystä, kolme vihellystä 
– äänimerkit: pesäpallovihellykset palo, koppi ja vuoronvaihto 
– käsimerkit: sivulle, ylös, sivulle, molemmat kädet sivulle -> ei liikuta minnekään 
– käsimerkit: sivulle käsi nyrkissä kääntää suunnan, ylös nyrkissä -> istutaan maahan 

Mitä opetan?

Reagointia eri merkkeihin ja etenemistä sen mukaan.

Mitä ohjeita?

Korostan merkin huolellista kuuntelemista ja seuraamista.

Mitä havainnoin?

Oppilaiden innokkuutta juosta viivalta toiselle.

Milloin sujuu?

Kukaan oppilas ei lähde toistuvasti väärään suuntaan.

Milloin ei suju?

Samat oppilaat ovat aina viimeisiä juoksussa. Muut oppilaat nauravat väärään suuntaan juokseville oppilaille.

Miten lisään aktiivisuutta?

Leikin sujuessa se on aktiivinen. Kukaan ei tipu leikistä pois.

Milloin tulee onnistumisia?

Merkit ovat sopivan vaikeita suhteessa oppilaiden havainnointikykyyn.

Miten toistoja?

Oppilaita motivoi se, että he saavat itse päättää siitä, millä merkillä juostaan millekin viivalle.

Miten eriytän?

Käytän sekä käsi- että äänimerkkejä yhtäaikaisesti eli oppilaan täytyy kyetä havainnoida sekä näkö – että ääniärsykkeitä. Eli merkki voi olla joko ääni- tai – näköärsyke.

Miten vaihtelua?

Otetaan merkkien antajaksi joku oppilaista.

Tavoite:

Eteneminen

 

Tila:

Kenttä, areena, liikuntasali

 

Välineet:

Kartiot