Valitse sivu

58 Seuraa johtajaa pallotemppuilu mailalla

Mitä tehdään?

Leikitään seuraa johtajaa –leikkiä mailojen ja pallojen kanssa. Oppilaat jaetaan kolmen hengen ryhmiin, jotka liikkuvat vapaasti salissa ja sen ympäristössä palloa tennismailan päällä pitäen. Oppilaat voivat liikkua salin viivoja pitkin, lavalla, portaissa jne. Yksi vuorollaan on johtaja, joka näyttää mitä temppuja muu ryhmä tekee matkan varrella. Opettajan merkistä vaihtuu johtaja. 

Hyviä temppuja ovat: 

– pallon pomputtelu 
– istumassa käynti 
– mailan pyöräytys vartalon ympäri, jalkojen välistä jne. 
– pompautus seinään ja pallo mailan päälle 
– pomputtelu lattian kautta 

Opettajan merkit, joilla johtaja vaihtuu: 
– yksi, kaksi, kolme, vihellystä 
– käsimerkit ylös, sivuille 
– tuomarin merkkivihellykset 

Mitä opetan?

Oppilaiden oma-aloitteisuutta sekä luovuutta.

Mitä ohjeita?

Korostan oppilaiden omaa kekseliäisyyttä sekä havainnointia, mitä toiset ryhmät tekevät. Pysäytän tehtävän tarvittaessa ja näytän erilaisia tehtäviä tukemaan oppilaiden omia ideoita.

Mitä havainnoin?

Jos tehtävien tekeminen ei onnistu, vaihdan johtajaa nopeammin.

Milloin sujuu?

Ryhmät keskittyvät omaan toimintaansa ja tekevät monipuolisesti erilaisia tehtäviä.

Milloin ei suju?

Oppilaat yrittävät liian vaikeita tehtäviä tai osa oppilaista ei halua/kykene toimimaan johtajana.

Miten lisään aktiivisuutta?

Liikkumismuodoksi valitaan juokseminen.

Milloin tulee onnistumisia?

Oppilaiden vauhti etenemisessä ja tehtävien suorittamisessa ei kasva liian suureksi.

Miten toistoja?

Muodostetaan oppilaista uusia ryhmiä, jolloin oppilaat voivat tuoda vanhasta ryhmästä eri tehtäviä uusille ryhmäkavereille.

Miten eriytän?

Tehtävä suoritetaan erilaisilla palloilla.

Miten vaihtelua?

Opettaja muuttaa merkkejä, joilla ryhmän johtaja vaihtuu. Ryhmä joutuu seuraamaan välillä ääni-, välillä käsimerkkejä.

Tavoite:

Silmä-käsi koordinaation vahvistaminen ja oppilaiden oman luovuuden kehittyminen

 

Tila:

Liikuntasali, areena, piha

 

Välineet:

Tennismailat ja –pallot, erikokoisia palloja