Valitse sivu

32 Heittotekniikan havainnointitehtävät

Mitä tehdään?

Harjoitellaan havainnoimaan heittotekniikkaa. Opettaja näyttää virheellisiä suorituksia ja korostaa aina yhtä virhettä kerrallaan. Oppilaiden tehtävänä on seurata, mikä on heittotekniikassa vikana. 

Virheitä: 
– väärä jalka edessä 
– kyynärpää alhaalla 
– rintamasuunta heiton suuntaisesti > kylki edellä heittosuuntaan puuttuu 
– etummainen käsi ei ohjaa heiton suuntaa > t- asento puuttuu 
– palloa puristetaan liiaksi ja pallo kämmenessä 

Opettaja heittää yhtä virhettä 2-3 kertaa, jotta jokaiselle oppilaalle jää aikaa oivaltaa, mistä virheestä on kyse. Oppilaat kirjaavat virheet paperille. 

Mitä opetan?

Havainnointia, koska sen taidon, minkä kykenee havainnoimaan, kykenee helpommin myös itse oppimaan.

Mitä ohjeita?

Kannustan oppilaita seuraamaan suorituksia tarkasti. Vaadin jokaiselta oppilaalta itsenäistä työskentelyä, ettei äänekkäimmät oppilaat pääse dominoimaan opetustilannetta.

Mitä havainnoin?

Oppilaiden eleitä ja ilmeitä. Heittotekniikan keskeisimmät asiat on pitänyt käydä useamman kerran yhdessä läpi ennen kuin havainnointitehtäviä voidaan toteuttaa.

Milloin sujuu?

Oppilaat seuraavat kiinnostuneina, mitä opettaja seuraavaksi tekee. Oppilaat tunnistavat eri virheitä.

Milloin ei suju?

Tehtävä on liian haastava ja oppilaat joutuvat arvaamaan, mitä heittotekniikassa on vikana.

Miten lisään aktiivisuutta?

Vaadin oppilaita seuraamaan tehtäviä pareittain ja keskustelemaan virheistä ennen vastausten kirjoittamista.

Milloin tulee onnistumisia?

Heittotekniikka on käyty useamman kerran läpi ennen tätä tehtävää.

Miten toistoja?

Jokaiselle oppilasparille annetaan virhe, joka heidän täytyy tehdä. Oppilaspari harjoittelee heittoa määrätyllä virheellä, jonka jälkeen kaikki oppilasparit vuorollaan esittävät toisille yhden virheen sisältävän heiton. Toisten tehtävä on arvat, mistä virheestä on kysymys.

Miten eriytän?

Opettajan suorittaessa heittoja ei ole tarvetta eriyttämiseen. Oppilaiden suorituksissa annan eritasoisia tehtäviä suoritettavaksi riippuen heidän omasta taitotasosta.

Miten vaihtelua?

Katso Miten toistoja?

Tavoite:

Heittäminen

 

Tila:

Liikuntasali, kenttä tai areena

 

Välineet:

Palloja (tennispallo tai tenavapallo)