Valitse sivu

30 Käpyjen tai lumipallojen heittäminen kotitehtävänä

Mitä tehdään?

Kotitehtävänä on oppilaalla toimia tarkkuusheittäjänä luonnossa. Heittämisen tavoitteena on tähdätä mahdollisimman korkealle puun runkoon. Heittopaikka on oltava vähintään kolmen metrin päässä puusta. Heittopaikkaa saa vaihtaa aina, kun edellisestä paikasta on tullut kolme peräkkäistä osumaa.

Mitä opetan?

Kannustan oppilaita heittämään kotioloissa. Yhden sanonnan mukaan heittämään oppii vain heittämällä.

Mitä ohjeita?

Kannustan oppilaita heittämään myös mahdollisimman kaukaa puusta.

Mitä havainnoin?

Kotitehtävä on hyvä käydä koulussa yhteisesti läpi. Oppilaiden innokkuudesta kertoa omista onnistumisista /epäonnistumisista paljastuu, miten tehtävä on kotona suoritettu.

Milloin sujuu?

Jokainen oppilas kertoo innokkaasti, miten tehtävä hänellä onnistui ja miten hän sen suoritti.

Milloin ei suju?

Tehtävää ei ole muistettu tehdä, jolloin se voidaan mennä suorittamaan yhdessä vaikka välitunnilla.

Miten lisään aktiivisuutta?

Lisään kotitehtävää tarkkuusheittotehtävän. Kuka saa heitettyä kauimpaa kävyn sankoon?

Milloin tulee onnistumisia?

Kun yrittäminen on kunnossa, niin onnistumisia tulee.

Miten toistoja?

Oppilaiden osallistaminen, sovimme yhdessä oppilaiden kanssa koulussa, montako heittoa kaikkien pitää vähintään heittää.

Miten eriytän?

Tarkkuusheittotehtävä toimii lisätehtävänä innokkaammille heittäjille.

Miten vaihtelua?

Annan tehtävän myös talviaikana lumipalloilla tehtäväksi.

Tavoite:

Kiinniottaminen, rauhallinen alakautta heittäminen

Tila:

Liikuntasali

Välineet:

Isoja palloja