Valitse sivu

15 Kiinniottamisen harjoittelu sekä maa- että ilmaheitoista

Mitä tehdään?

Harjoitellaan kiinniottamista pareittain alakautta heitellen vuoroin maa-, vuoroin ilmaheittoja. Oppilaat asettautuvat noin viiden metrin etäisyydelle toisistaan. Heittäjän tehtävä on suunnata heitto mahdollisimman tarkasti kohti kiinniottajaa. Kiinniottajan täytyy liikkua pallon taakse tai alle.

Mitä opetan?

Kiinniottamisen tekniikkaa, räpylällä kiinniottamista. 

Korostetaan maaheiton kiinniottamisen harjoittelussa seuraavia asioita: 

– painopiste alhaalla (peliasento) 
– liikkuminen pallon taakse 
– katse pallossa 
– räpylän nokka alaspäin 
– heittokäsi lähellä räpylää 
– räpylän rauhallinen liike lähtee vartalolinjan takapuolelta, kiinniotto tapahtuu etupuolella 

Korostetaan ilmaheiton kiinniottamisen harjoittelussa seuraavia asioita: 

– vartalo lähellä palloa 
– katse pallossa 
– heittokäsi lähellä räpylää 
– liikkuminen pallon alle ja kiinniotto lähellä silmien tasoa 

Mitä ohjeita?

Kannustan oppilaita seuraamaan kiinniottotehtävissä tarkasti palloa ja liikkumaan siten, että pallon voi ottaa kiinni lähellä omaa vartaloa.

Mitä havainnoin?

Oppilaiden liikkumista pallon taakse ja alle. Saahan jokainen oppilas pallon kiinni vartalon edestä tai silmien tasolta.

Milloin sujuu?

Oppilaat saavat pääsääntöisesti aina pallon kiinni, vähintäänkin pallo osuu räpylään jokaisella kerralla. Oppilaat saavat pallon kiinni myös heittokäden puolelta.

Milloin ei suju?

Oppilaat kurkottavat palloon kiinniottohetkellä ja heidän vartalonsa ei ole pallon takana/ alla.

Miten lisään aktiivisuutta?

Lisään pallon käsittelytehtävän ennen kuin heitto kaverille lähtee. Käsittelytehtäviä voivat olla esimerkiksi pallon vienti selän takaa räpylästä käteen, pallon vienti jalkojen välistä jne.

Milloin tulee onnistumisia?

Kun parin heiton voimakkuus maahan tai ilmaan on sopiva kiinniottajan taitotasoon nähden.

Miten toistoja?

Lasketaan, kuinka monta kertaa peräkkäin oppilaat saavat pallon kiinni.

Miten eriytän?

Molemmat heittävät oman pallon ilmaan yhtä aikaa. Taitavimmat oppilaat voivat heittää heittoja myös yläkautta.

Miten vaihtelua?

Heitetään kaverille myös heittoja, jossa pallo pomppii enemmän.

Tavoite:

Kiinniottaminen maata pitkin ja ilmassa tulevista palloista

 

Tila:

Areena, liikuntasali tai kenttä

 

Välineet:

Tenavapallot ja pesäpalloräpylät