Pelaajasiirrot 2017

Miesten superpesis

Alajärven Ankkurit

Manu Haukkala
Henri Heikkinen
Sasu Iivarinen
Juha Katajisto (Tahko)
Kari Kellokoski
Ville Keltikangas
Niko J. Korhonen (SoJy)
Sami Mikkolanaho
Rami Mäkinen
Riku Niemi (SoJy)
Aki Orava
Mikael Penninkangas
Viljo Sillanpää
Santeri Särkinen
Ville Väliaho (UPV)
Nestori Yli-Sissala

Matti Iivarinen (pj)
Toni Nevantakanen (2. pj)

Lähteneet:
Juha-Matti Jaatinen
Janne Kivipelto (KPL)
Joni Matintupa (APV)
Petrus Puputti (KoU)
Tuomas Tallbacka

Imatran Pallo-Veikot

Jussi Hurskainen (KiPa)
Lauri Kaartokallio (KaMa)
Jari Komulainen
Mikko Kosonen
Ville-Markus Kosonen
Konsta Kurikka
Ville Kyröläinen
Ville Lantiainen
Juuso Lattu
Ville Liukku
Jarkko Matikka
Miikka Matikka (Kiri)
Nino Muuruvirta
Juhani Myyryläinen
Tommi Päivinen
Jani Raami
Lauri Rönkkö

Petri Tuuva (pj)

Lähteneet:
Ville Huuhtanen
Pasi Kokkonen
Janne Luostarinen
Sampo Nieminen
Joona Sikiö?

Kankaanpään Maila

Mika Ihanamäki
Jouni Itävalo
Sami Joukainen (KiPa)
Jussi Kivelä
Valtteri Kleemola
Jukka Lankinen
Topias Lilja
Ville-Veikko Olli
Henri Pulkkinen
Roope Reinikka
Joni Rytkönen (KPL)
Mikael Sillanpää
Teemu Utunen
Eemeli Vanhatalo
Teemu Viitasalo
Arttu Vilander

Mika Peltonen (pj)

Lähteneet:
Lauri Kaartokallio (IPV)
Petteri Kortelainen (Manse)

Kiteen Pallo -90

Topi Hurskainen
Ville Kotro (Kiri)
Joni Matikainen
Jouni Mäki (KoU)
Sami Partanen
Hannes Pekkinen
Ville Posti
Oskari Purmonen
Simo Rahunen
Veli-Matti Sigvart
Robert Tallbacka
Joni Tervo
Antti-Jussi Toropainen

Jukka Latvala (pj)
Saku Havukainen (2. pj)

Lähteneet:
Ville Hämäläinen (lopettanut)
Sami Joukainen (KaMa)
Jussi Korhonen (KeKi)

Kouvolan Pallonlyöjät

Jesse Eskelinen*
Juho Hacklin
Konsta Hyötyläinen
Valtteri Hämäläinen
Valentin Ikonen
Janne Kivipelto (AA)
Juha Korhonen (Tahko)
Eero Kuitunen
Toni Laakso
Anssi Lammila
Matti Latvala
Valtteri Luoma*
Tommi Mäentausta
Joona Mäkelä*
Iiro Nokkala
Teemu Nurmio
Matti Saukko
Sasu Toikka
Antti Tuhkanen

Eero Pitkänen (pj)
Jukka Mäkinen (2. pj)

*) Vuokralla Haminan Palloilijoissa

Lähteneet:
Ossi Meriläinen (KeKi)
Joni Rytkönen (KaMa)

Pattijoen Urheilijat, Raahe

Timo Ehrola
Jan Hankala
Teemu Juntunen (JoMa)
Eino Järvelä
Tomi Kaisto
Harri Kolehmainen
Topi Kosonen
Markus Lehtiniemi (YK)
Ville Majava
Marko Nikula
Paavo Pelto
Tapio Salo
Tuukka Sarkkinen
Teemu Tähtilä
Jari Törmänen
Timo Vesaluoma
Antti Väänänen

Harri Tuomikoski (pj)

Sotkamon Jymy

​Roope Haapsalo
Saku Hakkarainen (Lippo Pesis)
Antti Hartikainen
Kalle-Tapio Huusko
Jere Kemppainen
Antti Kiiskinen**
Toni Kohonen
Jussi Korhonen**
Niko Korhonen
Niko J. Korhonen*
Roope Korhonen
Topi Korhonen
Riku Niemi*
Niilo Piiponniemi
Immo Rautiainen
Kosti Rautiainen
Lauri Rönkkö***
Markus Tuikka
Jere Vikström (Lippo Pesis)

Mikko Kuosmanen (pj)

*) Vuokralla Alajärven Ankkureissa
**) Vuokralla Kempeleen Kirissä
***) Vuokralla Imatran Pallo-Veikoissa

Lähteneet:
Janne Hyvönen (lopettanut)
Jani Komulainen?

Hyvinkään Tahko

Kimmo Carlson (Kiri)
Jere Handolin
Ville Harju
Jere Harjuvaara
Riku Hokkanen
Eetu Hämäläinen
Matias Kauppinen
Ville Kero
Aku Kettunen (Kiri)
Leevi Lehto
Miki Leppäniva
Teemu Nikkanen
Santtu Patova
Juha Puhtimäki
Samu Saarinen
Roni Wahl
Patrik Vartama
Lauri Vierimaa
Valtteri Virtanen

Sami Sirviö (pj)
Jari Levänen (2. pj)

Lähteneet:
Juha Katajisto (AA)
Juha Korhonen (KPL)
Iiro Kuosa (JoMa)
Erik Lahti (PöU)
Sami Virto (PöU)

Joensuun Maila

Teemu Juntunen
Tuomas Jussila
Timo Kallio
Jonne Kemppainen
Mikko Kemppainen
Konsta Kettunen
Lauri Kivinen
Iiro Kuosa (Tahko)
Aaro Laukkanen
Henri Litmanen
Juha Niemi
Aleksi Rautiainen
Samu-Kalle Varonen
Mika Väisänen

Petri Pennanen (pj)
Juhani Lehtimäki (2. pj)

Lähteneet:
Eemeli Paldanius (SiiPe)

Kempeleen Kiri

Jere Haavisto
Aki Hanhela
Aleksi Hautala
Toni Jauhiainen
Juuso Kalmakoski
Joonas Kauppinen
Antti Kiiskinen (Kiri)
Tommi Koivisto
Jani Korhonen
Jussi Korhonen (SoJy)
Jyri Kyllönen
Jani Lassila
Ossi Meriläinen (KPL)
Jani Moilanen
Onni Määttä (SoJy)
Juhani Ojala
Juha-Matti Ranta (KeKi/pj)
Heikki Savikoski
Jarmo Viittanen
Iiro Åman

Jarkko Kokko (pj)
Mika Takalahti (2. pj)

Lähteneet:
Kimmo Lukkari (SiiPe)
Matti Pellikka (lopettanut)
Antti Vihtkari (lopettanut)

Koskenkorvan Urheilijat

Jere Dahlström
Ville Haapamäki
Juho Hakomäki
Anttoni Jakobsson
Jouni Koskela
Antti Kuusisto
Mikko Kytömäki
Janne Leppälä
Antti Pukkinen
Petrus Puputti (AA)
Juho Toivola
Tuomas Tuohisaari
Juuso Vuorenmäki
Veli-Pekka Yli-Hirvelä

Tomi Niskanen (pj)
Tommi Huhtanen (2. pj)

Lähteneet:
Henri Itävalo (JJ)
Juuso Myllyniemi (JJ)
Jouni Mäki (KiPa)
Jouni Oja-Lipasti (lopettanut)

Oulun Lippo Pesis

Pekka Hepokangas
Hannu Huuskonen
Ville-Pekka Jokinen
Paavo Kaasila
Jaakko Kemppainen
Antti Korhonen
Matti Korhonen
Jali-Matti Kurkela
Jonne Luhtavaara
Marko Pelkonen
Tapani Piri
Jouko Rautio
Oskari Salmela
Eetu Suni
Aki Toikka

Markku Hylkilä (pj)
Ilkka Hirvonen (2. pj)

Lähteneet:
Saku Hakkarainen (SoJy)
Joonas Hiirikoski
Ilkka Hirvonen (2. pj)
Jere Vikström (SoJy)

Seinäjoen Jymy-Jussit

Miika Anttila
Markus Hallasuo
Henri Itävalo (KoU)
Sami Korvola
Miika Laitamäki
Elmeri Lieto
Toni Marjamäki
Ossi Maunula
Juuso Myllyniemi (KoU)
Severi Piispanen
Tuomas Raunio
Joonas Riikilä
Tero Tyynelä
Jukka-Pekka Vainionpää
Kalle Viita
Ville Viita

Mikko Vainionpää (pj)

Lähteneet:
Ville Hotakainen?

Vimpelin Veto

Elmeri Anttila
Sami Haapakoski
Timo Hanhisalo
Mikko Haukkala
Olli Heikkala
Janne Heimonen
Teemu Isoketo
Mikko Kanala
Severi Lassila
Taneli Lassila
Tuomo Lönnmark
Janne Mäkelä
Henri Puputti
Matias Rinta-aho
Arttu Ruuska
Perttu Ruuska
Jere Saukko
Joonas Suominen
Ville Takala

Sami-Petteri Kivimäki (pj)
Jussi Haapakoski (2. pj)

Lähteneet:

¨