Jäsenyys

"Liiton jäseneksi voi päästä kirjallisen hakemuksen perusteella pesäpalloa harrastava tai pesäpallotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys.

Uudet jäsenet hyväksyy liittojohtokunta."

(Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n toimintasäännöt, 4 §)

Seuran perustaminen

1) Mietitään, onko uuden seuran perustaminen tarkoituksenmukaista vai voiko toiminnan sisällyttää jonkun olemassaolevan seuran piiriin.

2) Keskustellaan seurassa toiminnan arvoista, painopistealueista, säännöistä, taloudenhoidosta, tavoitteista ja tulevaisuuden suuntaviivoista.

3) Luodaan seuran perustamiskirja, johon vaaditaan vähintään kolmen yhdistyksen jäseneksi aikovan 15 vuotta täyttäneen luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön allekirjoitukset. Perustamiskirjaan liitetään seuran säännöt. Mallitiedosto on ladattavissa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Vaikka urheiluseurat ovatkin yleensä yhdistyslain mukaan "aatteellisia" yhdistyksiä, eivätkä tähtää taloudellisen voiton tavoitteluun, mahdollisen taloudellisen toiminnan luonne kannattaa kuitenkin kirjata sääntöihin.

Malli peruskirjasta

Me allekirjoittaneet olemme tänään perustaneet ________________ -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. ______________ssa _____________kuun ______ päivänä 200__

______________ ______________ ______________

(vähintään kolmen jäseneksi aikovan henkilön allekirjoitukset ja nimenselvennykset)

4) Kutsutaan koolle seuran järjestäytymiskokous. Kokouskutsutavan tulee olla todisteellinen (esim. kirje, lehti-ilmoitus, sähköposti niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa), eikä suullista kutsua hyväksytä. Kokouksessa päätetään seuran perustamisesta, nimestä, säännöistä, liittymisestä Pesäpalloliittoon ja rekisteröimisestä yhdistysrekisteriin, käsitellään muut esille tulevat asiat sekä valitaan toimihenkilöt.

5) Pidetään seuran johtokunnan järjestäytymiskokous ja ryhdytään perustavan kokouksen tekemien päätöksien edellyttämiin toimenpiteisiin.

6) Yhdistyksen rekisteröiminen sähköisesti on nyt mahdollista osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/. Vaihtoehtoisesti perusilmoituslomakkeet, perustamiskirjan ja säännöt kolmena kappaleena voi toimittaa joko suoraan yhdistysrekisteriin tai maistraattiin.

HUOM! Mikäli yhdistys purkautuu, siitä on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin (purkautumisilmoitus). Mallitiedoston voi ladata Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

7) Valmistellaan hakemus Pesäpalloliiton jäsenyyttä varten. Toimintasääntöjen mukaan "liiton jäseneksi voi päästä kirjallisen hakemuksen perusteella pesäpalloa harrastava tai pesäpallotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys." Uudet jäsenet hyväksyy liittojohtokunta. Hakemuksesta on käytävä ilmi seuran nimi ja lyhennys, kotipaikka, osoitetiedot, pankkiyhteys, perustamispäivämäärä, rekisteröimispäivämäärä yhdistysrekisteriin sekä puheenjohtajan yhteystiedot.

Hakemus lähetetään Pesäpalloliittoon osoitteella

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry
Robert Huberin tie 2
01510 VANTAA

Mukaan liitetään kopiot yhdistysrekisteriotteesta sekä seuran säännöistä.

Lisätietoa yhdistystoiminnasta ja seuran perustamisesta