Official Vocabulary

OFFICIAL VOCABULARY

1. The personnel

Pitcher Lukkari
Fielder = defensive player  Ulkopelaaja
Batter   Lyöjä
Last available batter Viimeinen lyöjä
Runner Etenijä
Point runner Kärkietenijä
Tailing runner Etenijä kärjen takana
Offensive player Sisäpelaaja
Substitute player Vaihtopelaaja
Joker (=additional batter) Jokeripelaaja
Captain Kapteeni
Manager Pelinjohtaja
Team speaker Puheoikeuden käyttäjä
Team member Joukkueen jäsen
Umpire-in-chief Pelituomari
Plate umpire Syöttötuomari
2nd base umpire 2-tuomari
3rd base umpire 3-tuomari
Backline umpire Takarajatuomari
Official scorer Ottelukirjuri
 

2. The field

Plate Syöttölautanen
Home base Kotipesä
1st/2nd/3rd=Field bases 1-/2-/3-pesät=kenttäpesät
Home line Kotiraja
Front arc Etukaari
Sidelines Sivurajat
Backline Takaraja
Safe zones Pesien vara-alueet
Safe lane Suoja-alue (kotipesän kaarella)
Home circle Kotipesän (ulko)kaari
Open area Välialue
Playing area Pelialue
Field area Kenttäalue
Limited area Rajoitusalue
Infield Etukenttä
Outfield Takakenttä
Starting path Lähtöpolku
Diagonal Viistopolku
Crosspath Poikkipolku
Home path Kotipolku
Flagpole Kiertoviitta

 3. The rule terms

Inning Vuoropari
Offensive half (inning) Sisävuoro
Defensive half (inning) Ulkovuoro
Top half (inning) Aloittava sisävuoro
Bottom half (inning) Tasoittava sisävuoro
Period Jakso
Super inning (=tie-break) Supervuoro
Scoring contest Kotiutuskilpailu
Immediate field Varsinainen pelialue
Umpire zone Tuomarialue
Draw of choice Hutunkeitto
Change of inning Vuoronvaihto
Time-out Aikalisä
Half-time Tauko
Batting order Lyöntijärjestys
Batting number Lyöntijärjestysnumero
(Turn) at bat Lyöntivuoro
Settling at bat Lyömään asettuminen
Right-to-pitch Syöttöoikeus
Strike Oikea syöttö
Fair hit Laillinen lyönti
Foul hit Laiton lyönti
Out-of-bounds Laiton (rajojen ulkopuolelle)
Catch Koppi
Drop (intentional) Pudotus (taktinen)
Bad pitch (=ball) Väärä
Low pitch Matala syöttö
Wide pitch Nosto lautasen/räpylän ulkopuolelta
Tangent violation Tangenttivirhe
Position violation Syöttöasentovirhe
Yielding violation Väistämisvirhe
Out-of-bounds pitch Syöttö pelialueen ulkopuolelle
Walk Vapaataival
Right-to-advance Etenemisoikeus
Advancing Eteneminen
Safety Pesäturva
Contested base Pesäkilpa
Run Juoksu
Home run Kunniajuoksu
Double run Tuplajuoksu
Out Palo
Caught Haavoittunut
Double catch Tuplahaava
Base violation Pesärikko
Retouch (a base) Paluu pesälle (laittoman jälkeen)
Final decision Lopullinen ratkaisu
Interference Estäminen
Penalty Rangaistus
Delay of game Viivyttely
Nullified play Mitätön
Wild throw Harhaheitto
Limited play Eteneminen pallon jouduttua rajoitusalueelle
Full force play (loaded bases) Vaihtopakko (ajotilanne)
Tag out Koskettamalla polttaminen
Delayed ruling Siirretty ratkaisu

4. Game terms

Batting Lyöminen
Hard hit Kova lyönti
Ground hit Maalyönti
Fly hit Korkea koppilyönti
Line drive Laakalyönti
High drive Kumura
Snap (short) hit Näpäytys
Slow hit Varsilyönti
Bouncer Pomppu
Crossbat hit Pystymailalyönti
Missed strike Huti
Advancing Eteneminen
Sneak-off Kärkkyminen
Steal start Aavistuslähtö
Slide Syöksy
Catch a thief Ottaa kärpänen (palo kärkkyjästä)
Point out Palo kärjessä
Tail out Palo kärjen takana
Fielding Ulkopeli
Positioning Sijoittuminen
Infield Etukenttä
Midfield=crossline Polttolinja
Outfield Takakenttä
Closing-in field (attack position) Sumputtava ulkokenttä (=hyökkäys)
Backing-out field (defense position) Varmistava ulkokenttä (=torjunta)
Catcher Sieppari
1st/2nd/3rd baseman 1-/2-/3-vahti
Right=2nd/left=3rd stop 2-/3-polttaja
Right=2nd/left=3rd fielder 2-/3-koppari
Pitching Syöttäminen
Pole pitch Tolppasyöttö
Held pitch Matala syöttö (pidätys)
Normal pitch Perussyöttö
Intentional bad pitch Taktinen väärä
Playtactics Tilannetaktiikka
Empty field (=0-situation) Tyhjä kenttä (=nollatilanne)
Runner on first (=1-situation) 1-tilanne
Runner on second (=2-situation) 2-tilanne
=Front loaded field Etutilanne
Run-on play (signal on) Vaihtotilanne (merkki päällä)
Free hit play (signal off) Vapaa lyönti (ei merkkiä)
Pick-off play (signal on) Vaihto "väärä pois" -merkillä
Runner on third (3-situation) 3-tilanne
=Back-loaded field Takatilanne
Loading up Pesien täyttö (kärjen takana)
Squeeze play scoring Yllätyskotiutus merkistä (lyhyellä)
Force play scoring Kotiutus ajolähdöstä
Free hit scoring Kotiutus vapaalla lyönnillä
Clearout hit Läpilyönti