Kurinpitopäällikön päätös 1/2018

15.7.2018

Kurinpitopäällikkö ei määrää rangaistuksia Jatta Vuorista koskevan tutkintapyynnön johdosta.

KURINPITOPÄÄTÖS JATTA VUORISEN ASIASSA

Kurinpitopäällikkö 1/2018

Asianosaiset: Jatta Vuorinen, Manse PP ("Seura")

Ottelu: Naisten Superpesiksen ottelu 13.7.2018 Rauman Fera - Manse PP

Selostus asiasta:

Olen vastaanottanut 14.7.2018 Fera ry:n jättämän tutkintapyynnön yllä yksilöidyssä ottelussa  tapahtuneesta tilanteesta, jossa Jatta Vuorinen on lyönyt Feran  lukkaria Venla Tanhuaa mailalla käsivarteen. Tutkintapyynnön mukaan Vuorisella on historiaa vastaavista lyönneistä eikä lyönti  tutkintapyynnön mukaan voi olla vahinko. Feran näkemyksen mukaan lyönti  on ollut vaarallinen ja edesvastuuton. Tutkintapyynnössä vaaditaan  tutkimaan, onko kyseessä rike, josta tulisi tuomita pelikieltoa tai tätä  ankarampi seuraamus.

Tutkintapyyntö on  tehty  kurinpitomääräysten § 5.1 menettelysääntöjä noudattaen oikea-aikaisesti  ja myös valitusmaksu on suoritettu ja sen maksamisesta toimitettu selvitys oikea-aikaisesti. Näin asiassa tuli kurinpitosääntöjen mukaan käynnistää kurinpitomenettely seuran tekemän tutkintapyynnön johdosta.

Olen pyytänyt asiassa selvitystä sekä Vuoriselta että Seuralta. Tämän lisäksi olen pyytänyt ottelun pelituomarilta kannanottoa asiasta. Kurinpitopäälliköllä on myös ollut videotallenteita tapahtumasta käytössä.

Vuorisen ja Seuran yhteisessä vastineessa kiistetään tutkintapyynnössä esitetyt väitteet ja todetaan, että lyöntitilanteessa Feran lukkari Venla Tanhua syöttää lyötävissä olevan kenttäväärän ja jättää väistämättä sääntöjen edellyttämällä tavalla, estäen lyöjän normaalin lyöntisuorituksen. Edelleen lausumassa todetaan, että mailan osuma lukkarin käsivarteen johtuu lukkarin riittämättömästä väistöliikkeestä ja liian aikaisesta lähdöstä syötön perään. Syöttö on sellainen, että se mahdollistaa lyöjän kolmospuolelle suuntautuvan lyönnin. Lyönti ja lyöntiliike on normaali ja pelitilanteen mukainen lyönti. Lyöjällä olisi ollut mahdollisuus lyödä palloa kolmosrajan suuntaan, joka olisi mahdollistanut onnistuneen vaihdon sekä mahdollisen juoksun. Lyöjä ei pystynyt mitenkään välttämään osumaa lukkariin. Liitteeksi vastineeseensa Seura ja Vuorinen toimittivat kuvakaappaukset (7 kpl) lyöntitilanteesta.

Pelituomari toteaa tuomariston tuomion tilanteessa perustuneen seuraavanlaiseen näkemykseen ja tulkintaan: Pesäpallon pelisääntöjen 25 §:n mukaan lukkarin on väistyttävä lyöjästä poispäin,  jotta lyöjä voi suorittaa lyöntisivalluksen halumaansa sallittuun  suuntaan. Tilanteessa Tampereen pelaajalla oli sijoittumisensa perusteella mahdollisuus tehdä edellä mainittu säännöissä tarkoitettu lyöntisuoritus, jonka Rauman lukkarin sijoittuminen kuitenkin esti. Tilanteessa tuomittiin lukkarin väärän väistymisen perusteella  vapaataipaleet sisäpelaajille.

Edellä mainitut selvitykset on huomioitu päätöksessäni. Seura tiedostaa edustusjoukkueen tärkeän roolin nuorten ja lasten esikuvana ja mallina hyvälle käytökselle ja on käynyt asiasta vakavan keskustelun pelaajan kanssa. Manse PP esitti vielä lausumassaan pyynnön huomautuksen antamiseksi Fera ry:n kenttäkuuluttajan, yhteistyökumppanin ja 2. pelinjohtajan toiminnasta, jolla pyrittiin provosoimaan ja luomaan vahingollista mainetta pelaajaa kohtaan. Toiminta oli lausuman mukaan henkilökohtaista ja loukkaavaa.

Ratkaisun perustelut ja sovellettavat säännöt:

Asiassa on selvää, että Vuorinen on osunut mailallaan Feran lukkaria käsivarteen syöttötilanteessa. Ratkaistavaksi tulee näin ollen se, miksi lyönti on osunut lukkariin. Onko osuma ollut tahallinen tai onko lyöjä jotenkin muuten toiminut tilanteessa huolimattomasti tai muuten moitittavasti? Olisiko lyöjän pitänyt toimia tilanteessa toisin? Jos taas osuma on ollut tahaton pelitilanteessa sattunut vahinko, ei kurinpitoseuraamuksia luonnollisesti tule asettaa.

Päädyn asiassa samanlaiseen tulkintaan kuin tuomaristo yllä selostetulla tavalla. Tutkittuani asiaa ja tapahtumasta toimitettuja videotallenteita ja kuvakaappauksia mikään ei käsitykseni mukaan puolla tulkintaa sen puolesta, että Vuorisen osuma olisi tahallinen taikka että Vuorisen olisi tullut toimia tilanteessa toisin. Erittäin valitettavaa on, että lyönti osui lukkariin, mutta kyseessä on ollut pelitilanne ja lyöjän näkökulmasta vahinko.

Millään muilla tapahtumilla ei ole merkitystä tätä asiaa arvioitaessa.

Manse PP:n pyynnöstä antaa huomautus, totean, että tässä kurinpitomenettelyssä tutkinnan kohteena on vain Vuorisen lyönti eivätkä mitkään muut tapahtumat. Säännöt eivät edes mahdollistaisi minkään huomautuksen antamista kurinpitopäätöksessä itse kurinpitomenettelyn ulkopuoliselle taholle.

Ratkaisu:

Kurinpitopäällikkö ei määrää rangaistuksia tutkintapyynnön johdosta. Käsittelymaksua ei palauteta.

Muutoksenhaku:

Tähän ratkaisuun voi hakea muutosta kilpailumääräysten 5 §:n mukaisesti. Valitus on toimitettava kirjallisesti kilpailupäällikölle tai tämän edustajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jolloin ratkaisu annettiin, klo 16.00 mennessä.

Helsingissä 15.7.2018

Kimmo Suominen
Kurinpitopäällikkö