Pesäpalloille tarkemmat määritykset

28.1.2004

Pesäpalloille astuvat voimaan tarkemmat määritykset pelikaudesta 2005 alkaen. Pelipallojen painoraja asetetaan 5 g:n vaihteluvälin piiriin entisen 10 g:n sijasta. Miesten pallo saa painaa jatkossa 160-165 g, naisten pallo 135-140 g ja nuorten pallo 95-100 g. Pallojen ympärysmitan on oltava jatkossa 21.60 cm:n ja 22.20 cm:n välissä. Pallojen kimmoisuusominaisuuksiin tulee myös määritteitä jatkossa. Pallojen kimmoisuusarvot tulee asettua jatkossa määrättyjen raja-arvojen sisään sekä uusilla että käytetyillä palloilla, jolloin eri pallomerkkien kimmoisuusominaisuudet saadaan lähemmäksi toisiaan.

Tarkennukset auttavat samankaltaistamaan eri pallomerkkien kimmoisuus- ja lentorataominaisuuksia, jolloin pelaajille tarjotaan tasavertaisimmat ja turvallisemmat olosuhteet pesäpallon pelaamiseen, kiteytti asian Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö Mika Helminen. Erityisesti miesten pallojen kestävyyksiin saadaan tätä kautta myös parannusta, lisäsi Helminen.

Vuonna 2000 aloitettu pesäpallojen tutkimusprojekti tehtiin yhteistyössä Kilpa- ja Huippu-urheilukeskuksen, Pesäpalloliiton, Superpesiksen sekä välinevalmistajien kanssa. Tutkimustyön tavoitteena oli vertailla eri pallonvalmistajien pallojen kimmoisuus – ja lentorataominaisuuksia keskenään, tutkia kunkin pallonvalmistajan eri pallotyyppien sisäistä laadunvaihtelua kimmoisuuden ja kuormituskestävyyden osalta sekä selvittää pallojen kimmoisuuden muuttumista kuormitettaessa niitä sekä vakioiduissa testiasetelmissa pesäpallotykin avulla että pesäpallomailalla lyöden.

Ilmanpaineella toimivan pallotykin ja suurella taajuudella toimivien valokennojen avuilla onnistuimme rakentamaan varsin tarkan tietokoneistetun mittausjärjestelmän pesäpallojen kimmoisuuden ja kuormituskestävyyden mittaamiseksi. Kolmen kotimaisen pallovalmistajan pallojen välillä löytyi selviä eroja sekä kimmoisuudessa että kuormituskestävyydessä. Sen sijaan mittauksissa olleet palloerät olivat saman valmistajan osalta varsin homogeenisia, mikä osoittaa tuotantomenetelmien ja laaduntarkkailun toimivan hyvin suomalaisessa pesäpallonvalmistuksessa. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet standardoida kilpapesäpallossa käytetyt pallot, toteaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn johtaja Jukka Viitasalo.

Kokonaisuutena olemme saavuttaneet pesäpallon välinekehityksessä edistysaskeleita, mikä on pelin kehittämisen kannalta välttämätöntä, lopetti PPL:n kilpailupäällikkö Mika Helminen.

Pesäpallojen raja-arvot 2005

Pallojen ympärysmitta

Kaikki pallot ovat ympärysmitaltaan 21.60 cm - 22,20 cm.

Pallojen painoluokat

Miesten pallo on painoltaan 160-165 g.
Naisten pallo on painoltaan 135–140 g.
Tenavapallo on painoltaan 95–100 g.

Pallojen kimmoisuudet

Uusien miesten pallojen kimmoisuusprosentti on 44-45,5%.
Rasituksen jälkeen ( 70 kertaa, 160 km/h) kimmoisuusprosentin tulee olla yli 40%.

Uusien naisten pallojen kimmoisuusprosentti on 44,5-46%.
Rasituksen jälkeen ( 100 kertaa, 130 km/h) kimmoisuusprosentin tulee olla yli 43%.

Uusien tenavapallojen kimmoisuusprosentti on 46-49%.