Käräjäoikeuden tuomio sopupelioikeudenkäynnissä

4.6.2001

Alla Vantaan käräjäoikeuden päätös:

Syyttäjä: Kihlakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto

Vastaajat:

1. Seppo Uusi-Oukari
2. Pasi Vanhatalo
3. Pertti Rajala
4. Mauri Pyhälahti
5. Jan Hautala
6. Riku Kytösalmi
7. Jari Alasmäki
8. Petri Kaijansinkko
9. Janne Oinonen
10.Pasi Niemelä
11.Jari Keski-Heikkilä
12.Pasi Nurminen
13.Jari Heikkilä
14.Kari Heinonen
15.Juha Alatalo
16.Jani Juhani Komulainen
17.Jani Petri Komulainen
18.Hannu Manninen
19.Juha Wiberg
20.Jouni Heinikangas
21.Jari Torkkel

Vantaan käräjäoikeus on 4.6.2001 antanut tuomion ns. sopupelioikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnissä on ollut kysymys siitä, ovatko eräät pitkävedon kierroksella 33/98 vedonlyönnin kohteina olleet pesäpallo-ottelut olleet sopupelejä ja syyllistyvätkö vedonlyöjät petokseen pelatessaan pitkävetoa tietoisena siitä, että heidän pelaamansa pesäpallo-ottelut ovat lopputulokseltaan sovittuja.

Käräjäoikeus on katsonut, että vedonlyönnin kohteena olevien otteluiden lopputuloksen epävarmuus kuuluu perusedellytyksenä pitkävetosopimukseen. Vedonlyöntiin liittyy siten arvauselementti. Pesäpallo-otteluiden lopputulokset sopimalla on häivytetty vedonlyöntiin kuuluva lopputuloksen määräytymiseen liittyvä sattumanvaraisuus tai ainakin merkittävästi vähennetty sitä. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan pitkävedon pelaaja, joka tietää kohdeottelun sovituksi, on erehdyttänyt Veikkausta salaamalla sanotun tiedon.

Käräjäoikeus on katsonut, että vastaajista Seppo Uusi-Oukari on sopinut Mauri Pyhälahden kanssa Kankaanpään ja Seinäjoen välisen 11.8.1998 pelatun ottelun ja Jari Alasmäen kanssa 13.8.1998 pelatun Kankaanpään ja Oulun välisen ottelun. Riku Kytösalmi ja Petri Kaijansinkko ovat sopineet 11.8.1998 pelatun Oulun ja Jyväskylän välisen ottelun. Pasi Niemelä ja Jari Heikkilä ovat sopineet 13.8.1998 pelatun ottelun Helsingin ja Haminan välillä ja Kari-Pekka Heinonen sekä Hannu Manninen niin ikään 13.8.1998 pelatun Siilinjärven ja Juvan välisen ottelun. Jani Juhani ja Jani Petri Komulainen ovat lisäksi keskenään sopineet viimeksi mainitun ottelun osalta, että heidän edustamansa Siilinjärven joukkue häviää sanotun ottelun. Sitä vastoin käräjäoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että Komulaiset olisivat keskenään sopineet siitä, että Siilinjärvi häviäisi 11.8.1998 pelatun Sotkamon ja Siilinjärven välisen ottelun.

Kaikki jutun vastaajat ovat Heikkilää lukuun ottamatta pelanneet pitkävetoa tietoisena yhden taikka useamman kohdeottelun lopputuloksen sopimisesta. Käräjäoikeus on katsonut, että vastaajat näin menettelemällä ovat syyllistyneet petosrikokseen, vaikkakaan otteluiden sopiminen sinänsä ei ole rikollista.

Vastaajat ovat edistäneet toistensa petosrikoksia muun muassa kertomalla toisilleen otteluiden sopimisesta ja useat heistä osallistumalla kysymyksessä oleviin otteluihin pelinjohtajana tai pelaajina ja siten osaltaan varmistamalla sovitun lopputuloksen toteutumisen. Suurin osa vastaajista on näin syyllistynyt myös avunantorikoksiin.

Syyttäjä on vaatinut osalle vastaajista rangaistusta törkeästä petoksesta. Käräjäoikeus on katsonut, että vedonlyöntipetosta. jossa hyödyn määrä on ollut vähemmän kuin 50.000 markkaa, ei voida pitää törkeänä. Käräjäoikeus on myös katsonut, että Torkkel, jota on pidettävä ammattimaisena vedonlyöjänä, on huolimatta hänen saamastaan suuresta voitosta, syyllistynyt vain petokseen, mutta ei törkeään petokseen.

Kun Heikkilä ei ole lainkaan pelannut pitkävetoa, kaikki häntä vastaan ajetut syytteet on hylätty.

Käräjäoikeus on tuominnut muut vastaajat rangaistuksiin seuraavasti:

Uusi-Oukari on tuomittu petoksesta ja neljästä avunannosta petokseen viideksi (5) kuukaudeksi vankeuteen. Hänen kohdaltaan kaksi avunantosyytettä on hylätty.

Vanhatalo on tuomittu törkeästä petoksesta, avunannosta törkeään petokseen ja viidestä avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 20 päiväksi vankeuteen. Vanhatalon kohdalla yksi avunantosyyte on hylätty.

Rajala on tuomittu törkeästä petoksesta ja avunannosta tärkeään petokseen sekä avunannosta kolmeen petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 15 päiväksi vankeuteen. Rajalan kohdalla kaksi avunantosyytettä on hylätty.

Pyhälahti on tuomittu petoksesta ja kolmesta avunannosta petokseen kolmeksi (3) kuukaudeksi 15 päiväksi vankeuteen. Pyhälahden kohdalla kaksi avunantosyytettä on hylätty.

Hautala on tuomittu petoksesta ja neljästä avunannosta petokseen 60 päiväsakkoon. Hautalan kohdalla yksi avunantosyyte on hylätty.

Kytösalmi on tuomittu törkeästä petoksesta ja kolmesta avunannosta petokseen viideksi (5) kuukaudeksi vankeuteen. Hänen kohdallaan kuusi avunantosyytettä on hylätty.

Alasmäki on tuomittu petoksesta ja kahdesta avunannosta petokseen kolmeksi (3) kuukaudeksi 15 päiväksi vankeuteen. Hänen kohdallaan kaksi avunantosyytettä on hylätty.

Kaijansinkko on tuomittu petoksesta ja kahdesta avunannosta petokseen kolmeksi (3) kuukaudeksi 15 päiväksi vankeuteen.

Oinonen on tuomittu törkeästä petoksesta ja avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 10 päiväksi vankeuteen. Oinosen kohdalla yksi avunantosyyte on hylätty.

Niemelä on tuomittu petoksesta kolmeksi (3) kuukaudeksi 15 päiväksi vankeuteen. Hänen kohdallaan on yksi avunantosyyte hylätty.

Keski-Heikkilä on tuomittu törkeästä petoksesta ja avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 10 päiväksi vankeuteen.

Nurminen on tuomittu törkeästä petoksesta ja avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 10 päiväksi vankeuteen.

Heinonen on tuomittu törkeästä petoksesta ja kahdesta avunannosta petokseen viideksi (5) kuukaudeksi vankeuteen. Hänen kohdallaan kolme avunantosyytettä on hylätty.

Alatalo on tuomittu petoksesta ja neljästä avunannosta petokseen 60 päiväsakkoon. Hänen kohdallaan yksi syyte avunannosta on hylätty.

Jani Juhani Komulainen on tuomittu törkeästä petoksesta ja kolmesta avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 20 päiväksi vankeuteen. Hänen kohdallaan kaksi avunantosyytettä on hylätty.

Jani Petri Komulainen on tuomittu törkeästä petoksesta ja kolmesta avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 20 päiväksi vankeuteen. Hänen kohdallaan kaksi avunantosyytettä on hylätty.

Manninen on tuomittu törkeästä petoksesta ja neljästä avunannosta petokseen viideksi (5) kuukaudeksi vankeuteen.

Wiberg on tuomittu petoksesta ja kolmesta avunannosta petokseen 60 päiväsakkoon. Hänen kohdallaan yksi avunantosyyte on hylätty.

Heinikangas on tuomittu törkeästä petoksesta ja neljästä avunannosta petokseen neljäksi (4) kuukaudeksi 10 päiväksi vankeuteen.

Torkkel on tuomittu petoksesta ja kahdesta avunannosta petokseen 60 päiväsakkoon.

Kaikki tuomitut vankeusrangaistukset ovat ehdollisia koetusajan päättyessä 30.9.2002.

Vastaajat ovat Jani Petri Komulaista lukuun ottamatta velvoitettu korvaamaan Veikkaukselle pitkävedossa saamansa nettovoitto, mihin korvaukseen kysymyksessä olevaan rikokseen avunantajan asemassa olevat on velvoitettu yhteisvastuullisesti osallistumaan. Jani Petri Komulaista ei ole tuomittu suorittamaan korvauksia, koska Veikkaus ei ole niitä häneltä vaatinut.

Vastaajat Jani Petri Komulaista ja Heikkilää lukuun ottamatta on lisäksi velvoitettu kukin erikseen korvaamaan Veikkauksen oikeudenkäyntikuluista 26.315,78 markkaa. Muilta osin Veikkauksen oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylätty.

Veikkauksen ns. kokonaisvahinkoa koskeva yli 9 miljoonan markan suuruinen korvausvaatimus on kokonaisuudessaan hylätty. Vastaajat eivät ole tekijäkumppaneina yhdessä tehneet heidän syykseen luettuja rikoksia. Asiassa ei ole Veikkauksen taholta selvitetty, että kysymys olisi yhteenliittymästä tai muusta kollektiivisesta järjestelystä sopupelien toteuttamiseksi, jota vastuu kokonaisvahingosta edellyttäisi. Myöskään sellaisia erittäin painavia syitä, joilla korvausvastuun voitaisiin katsoa olevan olemassa, ei ole ollut käsillä huolimatta siitä, että tuomittujen toimintaa voidaan pitää epälojaalina ja voimakkaana puuttumisena vedonlyöntitoimintaan.

Valtion varoista on vastaajien avustajille taikka puolustajille määrätty maksettavaksi palkkioina, korvauksena kuluista ja korvauksena arvonlisäverosta

- asianajaja Janne Löytökorvelle Seppo Uusi-Oukarin avustamisesta 184.478,25 markkaa,

- asianajaja Jukka Lehtiselle Vanhatalon avustamisesta 189.967,66 markkaa, Rajalan avustamisesta 42.944 markkaa ja Pyhälahden avustamisesta 42.944 markkaa,

- asianajaja Pekka Lindille Hautalan avustamisesta 465.878,22 markkaa,

- asianajaja Ari Huhtamäelle Keski-Heikkilän avustamisesta 151.391,84 markkaa, Kytösalmen avustamisesta 50.407,56 markkaa ja Oinosen avustamisesta 50.285,56 markkaa,

- asianajaja Olli Rausteelle Alasmäen avustamisesta 263.889,83 markkaa,

- asianajaja Pekka Pajalalle Kaijansinkon avustamisesta 138.212,93 markkaa,

- asianajaja Antti Riihelälle Niemelän avustamisesta 160.885,64 markkaa,

- asianajaja Tapio Lepistölle Heikkilän avustamisesta 403.564,54 markkaa,

- asianajaja Ari Väntsille Nurmisen avustamisesta 379.984,52 markkaa,

- asianajaja Tapio Tuoviselle Heinosen avustamisesta 159.985,68 markkaa,

- asianajaja Markku Nykäselle Alatalon avustamisesta 175.337,52 markkaa,

- asianajaja Mikael Knuutille Jani Juhani Komulaisen avustamisesta 210.587,97 markkaa,

- asianajaja Jorma Ipatille Jani Petri Komulaisen avustamisesta 210.860,32 markkaa,

- asianajaja Antti Vainiolle Mannisen avustamisesta 160.991,16 markkaa,

- asianajaja Urpo Väänäselle Wibergin avustamisesta 252.631,28 markkaa,

- asianajaja Kalevi Pitkäselle Heinikankaan avustamisesta 106.967,15 markkaa,

- asianajaja Heikki Salolle Torkkelin avustamisesta 341.564,86 markkaa,

Edellä mainitut valtion varoista maksetut määrät jäävät valtion vahingoksi lukuun ottamatta sitä osaa, jonka osittaisen maksuttoman oikeudenkäynnin saaneet joutuvat ns. osakorvauksena valtiolle korvaamaan. Myös osa niistä, joille on määrätty julkinen puolustaja, joutuvat korvaamaan valtiolle heidän puolustajalleen maksetusta määrästä verraten vähäisen osan.

Valtion varoista on suurimmalle osalle avustajista ja puolustajista nyt maksettujen määrien lisäksi aikaisemmin maksettu palkkioita ja kulukorvauksia.