Pelinjohtajalisenssi

Kaudesta 2013 alkaen toimiminen pelinjohtajana Superpesiksessä, Ykköspesiksessä, suomensarjassa, nuorten Superpesiksessä ja B-poikien SM-sarjassa edellyttää lisenssikoulutuksen suorittamista.

Tavoite

Pelinjohtajien lisenssikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa pelinjohtajien osaamista ja tietotaitoa, taata laadukkaampi pelaajatuotanto, täydentää valmentajapolkua ja lisätä pelinjohtajien arvostusta.

Koulutuksen voimassaolo

Kaudella 2013 tai 2014 suoritettu 1- tai 2-tason pelinjohtajalisenssikoulutus ei ole enää voimassa kaudella 2017.

Kaudella 2015 käyty 1-tason tai 2-tason pelinjohtajalisenssikoulutus on voimassa naisten Ykköspesiksessä, suomensarjassa, nuorten Superpesiksessä ja B-poikien SM-sarjassa kauden 2017.

Kaudella 2016 suoritettu 1-tason tai 2-tason pelinjohtajakoulutus on voimassa ym. sarjoissa kauteen 2018 saakka, kuten myös 2016 suoritettu 2-tason päivityskoulutus.

1-tason pelinjohtajalisenssikoulutus on päivitettävä vuosittain (Superpesis, miesten Ykköspesis).

Kautta 2017 koskeva 2-tason pelinjohtajalisenssikoulutus (naisten Ykköspesis, suomensarja, nuorten Superpesis, B-poikien SM-sarja).

​Kautta 2017 koskevat koulutukset on pidetty.

Huom. Mikäli pelinjohtaja on suorittanut PLVT-tutkinnon kokonaisuudessaan (myös lopputyön osalta), hänen ei tarvitse suorittaa 2-tason pelinjohtajalisenssiä. Valmentajan ammattitutkinnon (VAT) suoritus kattaa myös 2-tason pelinjohtajalisenssin.

Mikäli pelinjohtaja ei osallistunut pakolliseen lisenssikoulutukseen, ovat linjaukset kauden 2017 osalta seuraavat:

1-tasolla (Superpesis, miesten Ykköspesis)
pelinjohtaja ei ole suorittanut lisenssikoulutusta, sarjamaksuun lisätään 300 €:n lisenssimaksu

2-tasolla (Naisten Ykköspesis, suomensarja, nuorten Superpesis, B-poikien SM-sarja)
pelinjohtaja ei ole suorittanut lisenssikoulutusta, sarjamaksuun lisätään 200 €:n lisenssimaksu, mikä kattaa vain vuoden 2017 lisenssin. (Ei koske PLVT:n suorittaneita, ks. teksti yllä).