Taso 1

Taso 1 koostuu kahdesta koulutuspäivästä, yhdestä seuraillasta ja kolmesta valmentajille suunnatusta introillasta.

Koulutuspäivät

 • Toimiva joukkue
  • Ymmärtää ryhmän rakenteen ja siihen vaikuttamisen keinot, tunnistaa omat valmentajataidot
 • Lapsen kehitysvaiheet
  • Ymmärtää lapsen fyysiset ja henkiset kehitysvaiheet, osaa rakentaa lapsen kehitystä tukevia harjoituksia

Seuraillat

 • Seuran polut, motivaatio
  • Ymmärtää, miksi nuori harrastaa ja osaa tehdä sen mukaista toimintaa, tietää miten seuran valmennustoiminta on organisoitu ja osaa käyttää sitä hyväkseen.

Introillat

 • Taidon oppiminen
  • Ymmärtää taidon kehittymiseen vaikuttavat tekijät, saada vinkkejä motoristen ja lajitaitojen opettamiseen.
 • Pelitaidot
  • Ymmärtää pelitaidon ja lajitaidon erot sekä tietää tärkeimmät pelitaitojen osa-alueet. Osaa tehdä harjoituksia, jotka kehittävät lapsen havainnointi - ratkaisuntekokykyä.
 • Fysiikkavalmennus
  • Ymmärtää lapsen kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet. Osaa tunnistaa tärkeimmät ydinkohdat fysiikkavalmennuksessa ja osaa kehittää harjoitteita näihin.