Tuomareiden merkit ja vihellykset

Juoksija ehtii pesään
Käytetään aina pesäkilvoissa ja muulloinkin selvyyden vuoksi.

The runner is safe
Used when a runner reaches a base legally, especially to rule on a contested base.


 

Juoksija tai lyöjä palaa
Vihellyksen yhteydessä osoitetaan palanutta pelaajaa.

Offensive player is put out
(One hand pointed at the player put out while making the call).

A) Siirretty koppivihellys
Juoksijoiden ollessa taipaleella nostetaan käsi nyrkkiin pään yläpuolelle ja lasketaan vihellyksen tapahtuessa.
B) Etenemisrajoitus
Merkki näytetään pallon joutuessa rajoitusalueelle ja näyttäminen lopetetaan kun se on tullut pois rajoitusalueelta.
C) Varoitus tarpeettomasta heittelystä

a) Delayed call on catch
Used while the runners are still advancing after a made catch. Hand shall be let down before making the whistle call "catch"

 

b) Limited advancing
Used when the ball ends in a limited area. The signal shall be stopped when the ball is no longer in the limited area. Used by all umpires if necessary.

 

c) Notice for excessive throwing (delay of game by the pitcher)


 

Koppia ei hyväksytä
Merkkiä käytetään taktisten pudotusten yhteydessä ja muulloinkin selvyyden vuoksi

No catch ruled
Used on intentional drops and on potential catch plays.


 

Pelaajarikkomus
Lyödään kämmensyrjällä lyöntejä toisen käden ranteeseen. Käytetään pelaajan estäessä vastapelaajaa.

Player violation (interference)
(Repeated strikes with the side of a hand at the other hand's wrist).
 

Rangaistuskortti
Varoitus annetaan näyttämällä keltaista korttia. Sulkeminen määräajaksi näytetään punaisella kortilla ja sulkeminen loppuajaksi molemmilla korteilla.

Warning card
One-point warning is announced by showing a yellow penalty card.
 

Aikalisä

Time-out

Siirretty ratkaisu
Merkkiä näytetään yleisön puuttuessa tahallisesti pelin kulkuun ja tuomarin siirtäessä ratkaisun teon. Pelaajia, jotka etenevät merkin näyttämisen jälkeen ei voida polttaa.

Delayed ruling
Used when spectators interfere with a play, and the umpire-in-chief delays the ruling until the play is over. Runners who advance while the signal is in effect cannot be put out.


 

Vuoronvaihto
Rullataan käsiä pään päällä vihellyksen yhteydessä.

Change of inning
(Rotating hands over head level while making the call).


 

Laikkamerkit
Official marker signals used by other umpires

A) Juoksija ehti pesään
B) Oikea syöttö

Näytön yhteydessä tuomari sanoo "oikea".

a) The runner is safe
b) Strike
Plate umpire announces "strike" while showing the signal.

Juoksija tai lyöjä palaa

Offensive player is put out

Ensimmäinen väärä syöttö
Näytön yhtedessä syöttötuomari sanoo "väärä".

First bad pitch
Plate umpire announces "bad" while showing the signal.

Toinen ja välittömästi seuraavat väärät syötöt
(ensimmäinen kun kentällä ei ole etenijää)
Laikkaa vilkutetaan pään päällä. Samalla syöttötuomari sanoo "vapaa".

Second and subsequent bad pitches (a walk)
Also, a walk on first bad pitch on to empty field. (Rotating the marker over head level). Plate umpire announces "walk" while showing the signal.

Laiton lyönti

Foul hit

Koppilyönti

Catch

Laillinen lyönti

Fair hit

Sisäpelaajan rikkomus
Osoitetaan laikan ristipuolella pelituomariin päin ja lyödään samalla kämmensyrjällä ranteeseen.

Offensive interference
(Showing the cross side toward the umpire-in-chief, striking with the side of free hand at the marker hand's wrist).

Ulkopelaajan rikkomus
Osoitetaan laikan valkoisella puolella pelituomariin päin ja lyödään samalla kämmensyrjällä ranteeseen.

Defensive interference
(Showing the white side toward the umpire-in-chief, striking with the side of free hand at the marker hand's wrist).

Syöttölautasen ohi tullut syöttö
Näytetään heilauttamalla vapaata kättä laikan ohi. Samalla syöttötuomari sanoo: "räpylän (lautasen) ulkopuolelta".

Wide pitch

Matala syöttö
Näytön yhteydessä syöttätuomari sanoo: "matala".

Low pitch

Virheellinen alkuasento
Syöttötuomari vie vapaan käden laikan alle ja sanoo "alkuasento".

Position violation

Tangenttivirhe
Tuomari vie laikan ajateltua tangenttiviivaa pitkin jalan vieritse ja sanoo: "tangentti".

Tangent violation

Pallon putoaminen syötöstä varsinaisen pelialueen ulkopuolelle
Osoitetaan tekemällä laikan ristipuolella kaariliike ja sanomalla "ulkona".

Out-of-bounds pitch

Virheellinen väistäminen

Yielding violation


 

Osoitetaan koukistetun käden suoristamisella lukkaria kohti ja sanomalla" väistyminen".

Peliteon tai tuomion mitätöiminen
Osoitetaan heiluttamalla ojennettuja käsivarsia ristiin hartiatasolla.

Nullified pitch or play

Tuomareiden vihellysmerkit (wav)

WAV-äänileikeJoukkueet kiilaan (18 kB)
WAV-äänileikeKoppi (9 kB)
WAV-äänileikeLaiton lyönti (14 kB)
WAV-äänileikePalo (9 kB)
WAV-äänileikePeli poikki (9 kB)