Kaksoisedustussopimukset

Kaksoisedustusoikeussopimuksien verkkopalvelu

Seurat voivat tehdä aikuisten sarjoissa kaksoisedustussopimuksia. Sopimusmalleja on kaksi: oman seuran ja kahden seuran välinen kaksoisedustussopimus. Seura voi tehdä molempia sopimusmalleja, mutta niihin nimettyjen pelaajien kokonaismäärä voi olla joukkuekohtaisesti enintään kolme (3) ylös- ja alaspäin.

Sopimukseen voi nimetä pelaajia, jotka ovat syntyneet v. 1992 - 2002. Sama pelaaja voi olla nimettynä vain yhdessä sopimuksessa. Mikäli pelaaja on nimetty farmisopimukseen, häntä ei voi nimetä kaksoisedustussopimukseen.

Sopimus on voimassa yhden vuoden (1.10. – 30.9.).

Kaksoisedustussopimus astuu voimaan verkossa tekopäivänä ja -aikana, mikäli kaksoisedustussopimus on tehty ennen sopimusta koskevan ylemmän sarjatason seuran sarjakauden alkamista. Pelaajia ei voi enää ylemmän sarjatason alkamisen jälkeen nimetä eikä poistaa kaksoisedustussopimuksesta.

Seuran/seurojen on allekirjoitettava lisäksi kaksoisedustussopimus ennen kaksoisedustussopimusta koskevan ylemmän sarjatason alkamista. Mikäli sopimusta muutetaan (esim. pelaajalisäykset) ennen sarjakauden alkamista, on sopijaosapuolten allekirjoitettava kaksoisedustussopimus uudelleen. Seuran on säilytettävä allekirjoituksilla oleva kaksoisedustussopimus seuran arkistossa vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Seuran on pyydettäessä toimitettava allekirjoitettu sopimus liittoon nähtäväksi. Jos allekirjoitettua sopimusta ei pystytä toimittamaan, seuraa seuralle 500 euron sakkomaksu.

Kaksoisedustussopimusta koskevan ylemmän sarjatason seuran on maksettava kirjaamismaksu (100 €/pelaaja) 4 vuorokauden kuluessa kaksoisedustussopimuksen tekemisestä verkossa. Jos verkossa tehtyä kaksoisedustussopimusta ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa, astuu voimaan 300 euron lisäkirjaamismaksu. Lisämaksun voimaantulosta ilmoitetaan sopimuksen tekijän sähköpostiin 31.5. jälkeen. Seura vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Kasvattajaseuramaksun vuosimaksujärjestelmä on voimassa normaalisti.

Kaksoisedustusoikeutta koskevat määräykset: http://www.pesis.fi/pesapalloliitto/materiaalisalkku/

Verkkopalvelun ohjeet

Kaksoisedustusoikeussopimuksien teko on samassa yhteydessä seurasiirtojen sekä farmisopimusten verkkopalvelun kanssa. Valitse vaihtoehdoista joko Oman seuran kaksoisedustussopimus tai Kahden seuran välinen kaksoisedustussopimus.

Oman seuran sopimuksessa tarvittavat tiedot:
seuran nimi
sopimukseen nimettävien pelaajien nimet ja syntymävuodet
sarjatasot, mitä sopimus kunkin pelaajan kohdalla koskee
puheenjohtajan nimi
ilmoittajan yhteystiedot

Kahden seuran sopimuksessa tarvittavat tiedot:
sopimusseurat
sopimukseen nimettävien pelaajien nimet ja syntymävuodet
sarjatasot, mitä sopimus kunkin pelaajan kohdalla koskee
molempien seurojen puheenjohtajien nimet
ilmoittajan yhteystiedot

Tietojen täytön jälkeen valitse - seuraava vaihe

Tämän jälkeen saat ruudulle sopimuksen tiedot, pelaajat ja kaksoisedustusoikeussopimuksen maksajan tiedot.

Valitse - takaisin tai lähetä tiedot

Lähettämisen jälkeen saat ruudulle lähettämäsi tietojen lisäksi sopimuspohjan, johon lisätään seurojen allekirjoitukset. Pelaajan/huoltajan allekirjoituksien sijaan seura/seurat vakuuttavat, että sopimuksessa mainitut pelaajat/huoltajat ovat hyväksyneet sopimuksen eli heidän allekirjoituksiaan ei tarvita. 

Lisäksi saat ruudulta suoraan laskun sopimuksen kirjaamismaksun (100 €/pelaaja) suoritusta varten. Jos verkossa tehtyä kaksoisedustussopimusta ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa, astuu voimaan 300 euron lisäkirjaamismaksu. Lisämaksun voimaantulosta ilmoitetaan sopimuksen tekijän sähköpostiin 31.5. jälkeen.

Allekirjoitettu sopimus toimitetaan Pesäpalloliittoon vain pyydettäessä.

Päivitysavaimen käyttö

Kaksoisedustusoikeussopimuksen täytön ja lähettämisen jälkeen pääset tarvittaessa täydentämään sopimuksen pelaajalistaa. Jokainen verkossa tehty sopimus saa oman päivitysnumeron. Numerosarja löytyy hyväksytyn sopimuksen otsikkokentästä sekä lähetetään sopimuksen ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.

Pelaajan lisäys jälkikäteen sopimukseen

Kirjoita verkkopalvelun  alhaalla olevaan kenttään (päivitä sopimusta) sopimuksen päivitysavainnumero. Ruudulle aukeaa tekemäsi sopimus, johon voit nyt lisätä pelaajan/jia.

Pelaajan poisto sopimuksesta

Mikäli tehdystä sopimuksesta halutaan poistaa pelaaja/jia, toimitetaan siitä seurojen ja pelaajan hyväksymä yhteinen kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus tehdään nettilomakkeella tästä.


 

  

 

 

 


 

Uusi sopimuskausi avataan viikolla 40/16.