Kaksoisedustusoikeus

Kaksoisedustusoikeus 2018

Kaksoisedustusoikeus mahdollistaa nuoren pelaajan pelaamisen kahdella eri aikuisten sarjatasolla (määritellään sopimuksessa) joko omassa tai toisessa seurassa, ilman karensseja 1.8. asti.

Yksi seura voi nimetä joukkuekohtaisesti kolme (3) 1993 - 2003 -syntynyttä pelaajaa alemmalle sarjatasolle omaan tai yhteen (1), kahteen (2) tai kolmeen (3) eri seuraan.

Yksi seura voi joukkuekohtaisesti vastaanottaa kolme (3) 1993 - 2003 -syntynyttä pelaajaa ylemmältä sarjatasolta omasta tai yhdestä (1), kahdesta (2) tai kolmesta (3) eri seurasta.

Pelaajalla voi olla vain yksi sopimus kaksoisedustusoikeudesta. Farmisopimukseen nimetyllä pelaajalla ei ole kaksoisedustusoikeutetta.

Sopimuksen tekeminen

Sopimus kaksoisedustusoikeudesta on tehtävä ja allekirjoitettava ennen ylemmän sarjatason sarjakauden alkamista ja se astuu voimaan tekohetkellä. Mikäli sopimusta halutaan muuttaa ennen sarjakauden alkamista, on sopijaosapuolten allekirjoitettava sopimus uudelleen.

Pelaajia ei voi enää ylemmän sarjatason alkamisen jälkeen nimetä eikä poistaa kaksoisedustuksesta.

Maksaminen

Pelaajan kirjaamismaksu sopimukseen on 100 €/pelaaja. Kaksoisedustusta koskevan ylemmän sarjatason seuran on maksettava maksu 4 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Jos maksua ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa, astuu voimaan 300 euron lisäkirjaamismaksu. Lisämaksun voimaantulosta ilmoitetaan sopimuksen tekijän sähköpostiin 31.5. jälkeen.

Kaksoisedustusoikeutta koskevat määräykset: Kilpailumääräykset 2018

Verkkopalvelun ohjeet

Kaksoisedustusoikeussopimuksien teko on samassa yhteydessä seurasiirtojen sekä farmisopimusten verkkopalvelun kanssa. Valitse vaihtoehdoista joko Oman seuran kaksoisedustussopimus tai Kahden seuran välinen kaksoisedustussopimus.

Oman seuran sopimuksessa tarvittavat tiedot:
seuran nimi
sopimukseen nimettävien pelaajien nimet ja syntymävuodet
sarjatasot, mitä sopimus kunkin pelaajan kohdalla koskee
puheenjohtajan nimi
ilmoittajan yhteystiedot

Kahden seuran sopimuksessa tarvittavat tiedot:
sopimusseurat
sopimukseen nimettävien pelaajien nimet ja syntymävuodet
sarjatasot, mitä sopimus kunkin pelaajan kohdalla koskee
molempien seurojen puheenjohtajien nimet
ilmoittajan yhteystiedot

Tietojen täytön jälkeen valitse - seuraava vaihe

Tämän jälkeen saat ruudulle sopimuksen tiedot, pelaajat ja kaksoisedustusoikeussopimuksen maksajan tiedot.

Valitse - takaisin tai lähetä tiedot

Lähettämisen jälkeen saat ruudulle lähettämäsi tietojen lisäksi sopimuspohjan, johon lisätään seurojen allekirjoitukset. Pelaajan/huoltajan allekirjoituksien sijaan seura/seurat vakuuttavat, että sopimuksessa mainitut pelaajat/huoltajat ovat hyväksyneet sopimuksen eli heidän allekirjoituksiaan ei tarvita. 

Lisäksi saat ruudulta suoraan laskun sopimuksen kirjaamismaksun (100 €/pelaaja) suoritusta varten. Jos verkossa tehtyä kaksoisedustussopimusta ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa, astuu voimaan 300 euron lisäkirjaamismaksu. Lisämaksun voimaantulosta ilmoitetaan sopimuksen tekijän sähköpostiin 31.5. jälkeen.

Allekirjoitettu sopimus toimitetaan Pesäpalloliittoon vain pyydettäessä.

Päivitysavaimen käyttö

Kaksoisedustusoikeussopimuksen täytön ja lähettämisen jälkeen pääset tarvittaessa täydentämään sopimuksen pelaajalistaa. Jokainen verkossa tehty sopimus saa oman päivitysnumeron. Numerosarja löytyy hyväksytyn sopimuksen otsikkokentästä sekä lähetetään sopimuksen ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.

Pelaajan lisäys jälkikäteen sopimukseen

Kirjoita verkkopalvelun  alhaalla olevaan kenttään (päivitä sopimusta) sopimuksen päivitysavainnumero. Ruudulle aukeaa tekemäsi sopimus, johon voit nyt lisätä pelaajan/jia.

Pelaajan poisto sopimuksesta

Mikäli tehdystä sopimuksesta halutaan poistaa pelaaja/jia, toimitetaan siitä seurojen ja pelaajan hyväksymä yhteinen kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus tehdään nettilomakkeella tästä.