Farmisopimukset

Farmisopimusten verkkopalvelu

Seurat voivat toteuttaa ns. farmijoukkuejärjestelmää. Järjestelmän toimintamalli on kahden seuran välinen sopimus. Kolme seuraa eivät voi tehdä sopimusta, jossa näistä yksi toimisi farmijoukkueena. Yksi seura voi tehdä kaksi tämän järjestelmän alaista sopimusta edellyttäen, että toisessa se toimii emäseurana ja toisessa farmiseurana. Sama pelaaja voi olla nimettynä vain yhdessä farmisopimuksessa. D-ikäisiä ja sitä nuorempia pelaajia ei voi nimetä farmisopimukseen.

Farmisopimus astuu voimaan farmisopimuksen verkossa tekopäivänä ja -aikana, mikäli farmisopimus ja pelaajien nimeäminen farmisopimukseen on tehty ennen emäseuran (seura, jolla on ylin sarjataso) ylimmän sarjatason sarjakauden alkamista. Pelaajia ei voi enää ylemmän sarjan alkamisen jälkeen nimetä eikä poistaa sopimuksesta.

Sopijaosapuolten on allekirjoitettava lisäksi farmisopimus ennen emäseuran sarjakauden alkamista. Mikäli sopimusta muutetaan (esim. pelaajalisäykset) ennen sarjakauden alkamista, on sopijaosapuolten allekirjoitettava farmisopimus uudelleen. Emäseuran on säilytettävä allekirjoituksilla oleva farmisopimus seuran arkistossa vähintään viiden (5) pelikauden ajan. Emäseuran on pyydettäessä toimitettava allekirjoitettu lomake liittoon nähtäväksi. Jos allekirjoitettua sopimusta ei pystytä toimittamaan, seuraa emäseuralle 500 euron sakkomaksu.

Emäseuran on maksettava farmisopimuksen kirjaamismaksu (200 €) 4 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä verkossa. Jos verkossa tehtyä farmisopimusta ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa, astuu voimaan 300 euron lisäkirjaamismaksu.  Lisämaksun voimaantulosta ilmoitetaan sopimuksen tekijän sähköpostiin 31.5. jälkeen. Seura vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Farmijoukkuejärjestelmän ohjeistuksen löydät kokonaisuudessaan materiaalisalkusta.

Farmijoukkuesopimukset tehdään ao. verkkopalvelua käyttäen.  

Näin teet farmisopimuksen

Ennen sopimuksen tekoa verkossa, sinulla on oltava tiedossa seuraavat asiat:

emä- ja farmiseuran nimi ja sarjatasot, joita sopimus koskee
sopimukseen nimettävien pelaajien nimet sekä syntymävuodet
ilmoittajan nimi sekä yhteystiedot
emä- ja farmiseuran puheenjohtajan ja sihteerin nimet
farmisopimusmaksun maksajan tiedot (emäseura)

Tietojen täytön jälkeen valitse - seuraava vaihe

Tämän jälkeen saat ruudulle sopimuksen tiedot, pelaajat ja farmisopimuksen maksajan tiedot.

Valitse - takaisin tai lähetä tiedot

Lähettämisen jälkeen saat ruudulle lähettämäsi tietojen lisäksi sopimuksen, johon lisätään seurojen allekirjoitukset sekä laskun sopimuksen kirjaamismaksun (200 €) suoritusta varten. Emäseuran on maksettava farmisopimuksen kirjaamismaksu 4 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä verkossa. Jos verkossa tehtyä farmisopimusta ei ole maksettu 8 vuorokauden kuluessa, astuu voimaan 300 euron lisäkirjaamismaksu.
 
Pelaajan ja huoltajan allekirjoituksia ei tarvita sopimuksessa. Allekirjoituksien sijasta emä- ja farmiseura vakuuttavat, että sopimukseen nimetty pelaaja sekä hänen huoltajansa (pelaaja alle 18 v.) ovat hyväksyneet sopimuksen.

Allekirjoitettu sopimus toimitetaan Pesäpalloliittoon vain pyydettäessä.

Päivitysavaimen käyttö

Farmisopimuksen täytön ja lähettämisen jälkeen pääset tarvittaessa täydentämään sopimuksen pelaajalistaa. Jokainen verkossa tehty sopimus saa oman päivitysnumeron. Numerosarja löytyy hyväksytyn sopimuksen otsikkokentästä sekä lähetetään sopimuksen ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen.

Pelaajan/jien lisäys jälkikäteen sopimukseen

Kirjoita verkkopalvelun  alhaalla olevaan kenttään (Päivitä sopimusta) sopimuksen päivitysavainnumero. Ruudulle aukeaa tekemäsi sopimus, johon voit nyt lisätä pelaajan/jia.

Pelaajan/jien poisto sopimuksesta

Mikäli tehdystä sopimuksesta halutaan poistaa pelaaja/jia, toimitetaan siitä seurojen ja pelaajan hyväksymä yhteinen kirjallinen ilmoitus. Ilmoitus tehdään nettilomakkeella tästä.